XXVII Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego – 17.12.2020

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 17 grudnia 2020 roku o godz. 14.00 odbędzie się XXVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu, a ze względu na stan zagrożenia epidemicznego przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Obrady będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje:

1.   Otwarcie Sesji.

2.   Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1)   odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,

2)   powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego,

3)   wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

4)   zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035.

4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

przewodniczący rady powiatu i wiceprzewodnicząca podczas zdalnych obrad