Powiat skarżyski zakończył kolejną inwestycję drogową. W poniedziałek, 14 grudnia przedstawiciele władz powiatu – starosta Artur Berus, odpowiedzialny za infrastrukturę drogową w powiecie członek zarządu Tadeusz Bałchanowski oraz radna Barbara Kocia przy udziale przedstawicieli władz parlamentarnych, wojewódzkich, gminy Skarżysko Kościelne, Zarządu Dróg Powiatowych oraz Wykonawcy oficjalnie oddali do użytku przebudowaną drogę powiatową nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec. Inwestycję o wartości ponad 4,4 mln zł wykonano w ramach realizacji II etapu zadania. Od teraz mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne mogą bezpiecznie korzystać z całościowo wyremontowanej ul. Iłżeckiej.

- Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, a w szczególności dla mieszkańców Grzybowej Góry. Wspólnie z gminą Skarżysko Kościelne zakończyliśmy realizację II etapu przebudowy ul. Iłżeckiej. Powiat skarżyski na to zadanie pozyskał w ramach Państwowego Funduszu Dróg Samorządowych ponad 2,5 mln zł. Gmina z własnego budżetu przeznaczyła na ten cel prawie 900 tys. zł a powiat blisko 1 mln zł – mówił starosta Artur Berus, który w imieniu własnym i samorządu podziękował zarządowi i radnym powiatu, poseł Agacie Wojtyszek, która jeszcze jako Wojewoda Świętokrzyski przyznała środki z budżetu państwa na realizację przebudowy tej drogi oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się w realizację tej inwestycji.     

W ramach II etapu przebudowy ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym obok prac odwodnieniowych wraz z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej wykonano blisko 2 km nowej nawierzchni, powstał nowy chodnik na całej długości, nowe zjazdy do posesji. Przebudowano także trzy skrzyżowania z dwoma drogami gminnymi i jedną powiatową. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe, w tym 5 przejść dla pieszych oraz 6 przystanków komunikacyjnych.

Na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec powiat skarżyski pozyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 507 709,00 zł. Koszt całej inwestycji wyniósł 4 379 216,29 zł. Powiat przeznaczył na inwestycję 991 507,29 zł, a gmina Skarżysko Kościelne dołożyła 880 000,00 zł. 

Obecni na oddaniu do użytku drogi poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, senator Jarosław Rusiecki, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Andrzej Pruś oraz wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik jednomyślnie podkreślali jak ważną rolę przy realizacji tak ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć odgrywa współpraca na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i rządowej. Wyrazili także zadowolenie, że wykonawcą inwestycji była rodzima firma z terenu województwa, co w trudnym okresie pandemii pozwala firmom z tego terenu utrzymać się i rozwijać. Gratulując inwestycji życzyli samorządom realizacji kolejnych zadań.

- Mam nadzieję, że kolejne rozdania będą z dotacjami dla gminy Skarżysko Kościelne i Powiatu Skarżyskiego , bo tu mieszkają ludzie, którzy zasługują na wsparcie, tak jak każdy mieszkaniec naszego regionu – życzyła poseł Agata Wojtyszek.     

Wykonawcą  inwestycji była firma „TRAKT” S.A. z siedzibą w Górkach Szczukowskich koło Kielc. 

Wykonawca podsumowując inwestycje zaznaczył, że była to inwestycja niezbyt trudna technicznie lecz dość skomplikowana organizacyjnie.

- Miło robi się roboty u gospodarza, który dobrze zna swoje realia formalno-prawno-finansowe i biegle się w nich porusza. To się przekłada na sprawność decyzji i pozornie banalne stwierdzenie, że „czas to pieniądz”. Miło kiedy inwestor rozumie przedsiębiorcę, że każdy przestój, opóźnienie decyzji powoduje nieuzasadnione koszty. Tu tego nie było. Niezmiernie mi miło współpracować z powiatem – mówił wiceprezes firmy „TRAKT” S.A. Przemysław Pypeć, który podziękował staroście, zarządowi powiatu, dyrektorowi i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych, inspektorowi nadzoru oraz swoim pracownikom za sprawny przebieg tej inwestycji, która wymagała sporo trudnej, żmudnej pracy.            

I etap zadania na odcinku 1,5 km wykonany został w 2018 r..

otwarcie nowej drogi - wystąpienie starosty nowa droga - fragment ulicystarosta udziela informacji do mediówuczestnicy otwarcia nowej drogiuczestnicy podczas otwarcia drogiwystąpienie starosty podczas otwarcia drogiwystąpienie poseł na sejm RP podczas otwarcia drogiwójt Skarżyska Kościelnego podczas otwarcia drogiwykonawca robót podsumowuje prace podczas realizacji inwestycjiuczestnicy otwarcia drogi fragment nowej drogizjady do posesjifragment ulicy droga po remoncie ul. Iłżecka po  przebudowieul. Iłżecka po  przebudowieul. Iłżecka po  przebudowie - rowy odwadniająceul. Iłżecka po  przebudowie - fragment nawierzchni