W piątek, 11 grudnia przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus, przewodniczący rady Jacek Jeżyk, wicestarosta Anna Leżańska i radny Roman Wojcieszek przy udziale dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzeja Michalskiego oraz przedstawicieli pracowników oficjalnie oddali do użytku nowo wybudowaną windę dla osób niepełnosprawnych. Winda zewnętrzna usytuowana jest przy budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej mieszczącym się przy Placu Floriańskim 1. Jak zaznaczył starosta Artur Berus nowa winda pozwoli swobodnie poruszać się osobom niepełnosprawnym. Koszt budowy windy wyniósł blisko 500 tys. zł.

Nowa winda jest windą zewnętrzną dobudowaną do biurowca starostwa przy Placu Floriańskim od strony północno-zachodniej. Winda jest nowoczesna, przystosowana do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem lub 8 osób nie poruszających się na wózku. Jest łącznikiem pomiędzy wszystkimi kondygnacjami budynku, w którym mieszczą się takie jednostki jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także wydziały ochrony środowiska i geodezji.

- To jest dla nas bardzo ważna inwestycja. Z ogromną satysfakcją dzisiaj możemy wspólnie dokonać uroczystego otwarcia windy, która w naszej ocenie pozwoli swobodnie poruszać się osobom niepełnosprawnym. Likwidujemy te bariery na terenie naszego powiatu skarżyskiego. Ten rok był, dzięki wzorowej współpracy z PFRON obfity dla powiatu skarżyskiego – mówił starosta Artur Berus zaznaczając jednocześnie, że w kolejnych latach wspólnie z radą powiatu, zarząd będzie dążyć do tego, żeby jednostki powiatowe były pozbawione barier architektonicznych. Podziękował również za wsparcie z PFRON radnym za wyrażenie zgody, aby przeznaczyć środki budżetowe powiatu na ten cel oraz pracownikom wydziałów starostwa zaangażowanych w relokacje inwestycji.         

Inwestycja zrealizowana została z „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III” w ramach likwidacji barier architektonicznych za kwotę 490.524,00 zł, przy udziale środków z budżetu powiatu skarżyskiego, który na ten cel przeznaczył 340.524,00 zł oraz środków pozyskanych z PFRON w wysokości 150.000,00 zł. 

- PFRON w ramach programu wyrównywania różnic miedzy regionami III przekazał środki Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej. W tym roku rozszerzyliśmy ten program również o wsparcie dla urzędów gmin. Mam nadzieję, że Powiat Skarżyski będzie przykładem dla samorządów gminnych i pójdą w ślad starostwa, aby dostosowywać swoje urzędy na potrzeby osób z niepełnosprawnościami – mówił dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzej Michalski. Wyraził także nadzieję, że osoby z niepełnosprawnościami jak i rodzice, którzy korzystają z poradni psychologiczno-pedagogicznej docenią zaangażowanie władz powiatu w tą zmianę otoczenia i dostosowania obiektu do osób potrzebujących.        

Zadowolenie z powstania windy w budynku starostwa przy Placu Floriańskim nie kryli również przewodniczący rady powiatu Jacek Jeżyk i radny Roman Wojcieszek. Przewodniczący J. Jeżyk zaznaczył, że tego typu winda była wyczekiwana od lat przez osoby korzystające z usług jednostek mieszczących się w tym budynku starostwa. Radny R. Wojcieszek podziękował staroście, radzie powiatu i PFRON-owi w imieniu tych którzy będą korzystać z windy i życzył, aby dobrze służyła mieszkańcom.

W ramach zadania wykonano budowę windy zewnętrznej w szybie samonośnym o konstrukcji stalowej z napędem elektrycznym, przebudowano instalację centralnego ogrzewania, wykonano ciąg komunikacyjny wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawcą robót była firma INTERO SERWIS Sp. z o.o. z Warszawy.

Zadanie realizowane było od połowy lipca do końca listopada 2020 r..

uroczyste otwarcie windy przy budynku starostwa nowa windauroczyste otwarcie windy przy budynku starostwa pracownicy starostwa podczas otwarcia windynowa winda uroczyste otwarcie windy przy budynku starostwa uroczyste otwarcie windy przy budynku starostwa uroczyste otwarcie windy przy budynku starostwa symboliczne przecięcie wstęgi przy windziesymboliczne przecięcie wstęgi przy windziesymboliczne przecięcie wstęgi przy windzieprzejazd nowa windąpróba nowej windy