Już w najbliższych dniach mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne będą mieli uruchomiony publiczny transport zbiorowy na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków – Skarżysko-Kamienna. Zadbały o to władze powiatu i gminy Skarżysko Kościelne, które we wtorek, 8 grudnia zawarły między sobą porozumienie w tej sprawie. Porozumienie podpisali - ze strony powiatu starosta Artur Berus, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski i naczelnik Wydziału Finansowego Urszula Wrona, a ze strony gminy wójt Jacek Bryzik i skarbnik Magdalena Węgłowska.

Zgodnie z porozumieniem gmina Skarżysko Kościelne udzieli powiatowi dotację w wysokości ponad 2 tys. 680 zł na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r. na linii komunikacyjnej: Lipowe Pole Plebańskie - Skarżysko-Kamienna oraz Majków – Skarżysko-Kamienna. W ramach realizacji zadania powiat wyłoni wykonawcę publicznego transportu zbiorowego.

Dzięki temu już w najbliższych dniach mieszkańcy gminy Skarżysko Kościelne będą mieli ułatwiony dojazd z Lipowego Pola i Majkowa do Skarżyska-Kamiennej.  

Porozumienie zostało podpisane w myśl uchwalonej na ostatniej sesji rady powiatu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Skarżyskiego. Ponadto powiat w ramach umowy z Wojewodą Świętokrzyskim otrzyma na ten cel dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

starosta i wójt podpisują porozumienienaczelnik wydziału finansowego podpisuje porozumienieskarbnik gminy podpisuje porrozumienieprzekazanie porozumień wspólna fotografia przedstawicieli obu samorządów po podpisaniu porozumienia