życzenia dzień pracownika socjalnego 2020

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

w imieniu Samorządu Powiatu Skarżyskiego

składamy Państwu serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za Państwa zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu ważnej roli społecznej

na rzecz osób potrzebujących.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość, życzymy, aby każdy dzień Państwa pracy

z podopiecznymi przynosił zadowolenie i satysfakcję oraz był motywacją do podejmowania kolejnych

wyzwań służących mieszkańcom naszego powiatu. 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady    Wicestarosta Skarżyski   Starosta Skarżyski

Powiatu Skarżyskiego

       Jacek Jeżyk                     Anna Leżańska              Artur Berus