Mieszkańcy DPS „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej mogą już korzystać z nowego 9-cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, samochodu zakupionego przez powiat skarżyski w ramach środków pozyskanych z PFRON z „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III w obszarze D". W piątek, 6 listopada przedstawiciele zarządu powiatu – starosta Artur Berus, wicestarosta Anna Leżańska, członkowie Tadeusz Bałchanowski i Adam Ciok symbolicznym uroczystym przecięciem wstęgi przekazali samochód marki Ford Custom Kombi mieszkańcom DPS. Pojazd zakupiony został za kwotę 158,5 tys. zł.

W uroczystym przekazaniu i poświęceniu nowego pojazdu uczestniczyli senator RP Krzysztof Słoń, dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski, dyrektor DPS Agnieszka Herbuś, kierownik  Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej starostwa powiatowego Edyta Ucińska oraz mieszkańcy Centrum Seniora.  

Nowy pojazd to 9-osobowy bus marki Ford Custom Kombi, który dzięki specjalnemu wyposażeniu jak m.in. najazdowa rampa składana z bieżnią antypoślizgową czy pasy mocujące jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jego koszt wyniósł 158,5 tys. zł, z czego blisko 72 tys. zł to wkład własny powiatu, a ponad 86,7 tys. zł stanowi dofinansowanie pozyskane ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

- Dzięki temu zakupowi w znacznym stopniu poprawi się jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców DPS „Centrum Seniora”, którzy regularnie muszą być dowożeni na przykład do lekarzy specjalistów – mówił starosta Artur Berus dziękując dyrektorowi PFRON Andrzejowi Michalskiemu za przyznane dofinansowanie. Podkreślił także, że powiat skarżyski skutecznie pozyskuje środki nie tylko w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. - Na ukończeniu jest już kolejna inwestycja powiatowa - budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa powiatowego przy placu Floriańskim, która realizowana jest właśnie także z pieniędzy pozyskanych z PFRON w ramach likwidacji barier architektonicznych – dodał starosta.

Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej jest najnowszą jednostką powiatu skarżyskiego. Działa od 2019 r.. Oferuje 30 miejsc stałego pobytu całodobowego i 30 miejsc krótkookresowego całodobowego pobytu opiekuńczego w postaci mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego.

samochód do przewozu osób niepełnosprawnychsamochód przygotowany do przekazania dla DPSstarosta Artur Berus podczas przekazania samochodudyrektor DPS przemawia w trakcie uroczystego przekazania samochodu symboliczne przecięcie wstęgi podczas uroczystego przekazania nowego busa dla DPS poświęcenie nowego busadyrektor DPS przekazuje staroście skarżyskiemu upominek od mieszkańców Centrum Senioraprezentacja składanej platformy do przewozu wózków inwalidzkichprezentacja składanej platformy do przewozu wózków inwalidzkich

Fot. Portal spottedskarzysko.pl