W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych na terenie mogiły na Brzasku oddana została do użytku „ścieżka edukacyjna” składająca się z pięciu tablic, zawierających informacje na temat wydarzeń z czerwca 1940 roku oraz krótkie biogramy wybranych osób, które przed 80-laty zostały w tym miejscu zamordowane.

Dzięki ścisłej współpracy Powiatu Skarżyskiego z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, za sprawą projektu „Przechodniu ! Powiedz Polsce, tu leżym Jej syny... – w 80. Rocznicę Rozstrzelania Polskich Patriotów na Brzasku” pozyskane zostały środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, które pozwoliły na wykonanie pięciu stanowisk „ścieżki edukacyjnej”.

- Treści zawarte na tablicach umieszczonych przy mogile, mają nie tylko charakter informacyjny. Dzięki biogramom prezentującym konkretne postacie, które 80 lat temu straciły życie na Brzasku wierzymy, że odwiedzający to miejsce skłonią się ku głębszej refleksji, dostrzegą prawdziwe ludzkie dramaty do jakich tu dochodziło – mówi Starosta Skarżyski Artur Berus. – Być może taki wydźwięk będzie miał również wpływ na większe poszanowanie tego miejsca pamięci – dodaje Starosta.  

Opracowanie i montaż „ścieżki edukacyjnej” to kolejny etap działań Zarządu Powiatu Skarżyskiego, zmierzających do wyremontowania i uporządkowania mogiły na Brzasku oraz jej bezpośredniej okolicy. Przypomnijmy, iż w czerwcu bieżącego roku na terenie mogiły ustawiony został ołtarz polowy wraz z zadaszeniem, a kamienny obelisk wraz z orłem i dwoma kolumnami zostały odnowione. Ponadto ustawione zostały dwie nowe ławki. Co istotne także droga dojazdowa do mogiły zyskała nową nawierzchnię, dzięki czemu znacznie poprawiony został komfort dotarcia do miejsca pamięci.

Tablice ścieżki edukacyjnej przy mogile na Brzasku.

Tablica zawierająca krótkie biogramy pomordowanych na Brzasku. Ostatnia z tablic zawierająca informację o realizowanym projekcie. Informacja o realizatorach projektu zawarta na jednej z tablic. Odnowiony pomnik mogiły na Brzasku wraz z zadaszonym ołtarzem. Widok na mogiłę i ścieżkę edukacyjną.