Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej włączyło się w akcję zbierania plastikowych nakrętek. Pozyskane środki zostaną przekazane na cele charytatywne. W tym celu w 3 punktach na terenie powiatu zainstalowane będą czerwone serca. Kosze na nakrętki będą wystawione : przed budynkiem Starostwa Powiatowego, przy ul. Konarskiego 20, D.H Bartek przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej, a także w Bliżynie przed ogrodzeniem przedszkola przy ul. Kościuszki. Instytucje, stowarzyszenia czy osoby organizujące zbiórkę dla konkretnej osoby niepełnosprawnej, proszone są o kontakt z Referatem ds. Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki tel. 41 39 53 009.

Na podstawie przyjętych od Państwa zgłoszeń będzie ustalany harmonogram adresatów zbiórek.

Zachęcamy mieszkańców do zbierania i wrzucania nakrętek do serc. Pamiętajmy- tak niewiele może pomóc tak wielu.

Serce na nakrętki na terenie Powiatu Skarżyskiego