Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej to niekwestionowany lider w naszym powiecie w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację praktyk zawodowych młodzieży poza granicami kraju. W bieżącym roku szkolnym Ekonomik kontynuuje realizację projektu nr 2019-1-PL01-KA102-063647 pt. „Profesjonalna praktyka zagraniczna kluczem do mobilności zawodowej” w ramach unijnego programu Erasmus+.     

Po wielu szczegółowych ustaleniach ZSE z partnerem projektu – portugalską firmą DNA Europe, Krajową Agencją Programu Erasmus+ oraz organem prowadzącym szkołę – Powiatem Skarżyskim, przestrzegając wszelkich zasad reżimu sanitarnego, w dniach od 13 do 27 września 2020 roku, grupa 26 uczniów Ekonomika podwyższała swoje kwalifikacje zawodowe w stolicy Portugalii, Lizbonie.

W praktykach uczestniczyło 12 uczniów z klasy IV b kształcących się w zawodzie technik ekonomista: Joanna Derlatka, Angelika Gruszczyńska, Wiktor Malinowski, Aleksandra Praszałek, Magdalena Sobczak, Tomasz Staszałek, Mateusz Strzelecki, Karolina Szcześniak, Natalia Szczygieł, Monika Zakrzewska i Dominik Żułkowski; 7 uczniów z klasy IV c kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy: Aleksandra Garbala, Mateusz Granżan, Wiktoria Kabat, Julia Kowalik, Kaja Piętak i Aleksandra Pochwała oraz 7 uczennic z klasy III b kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa: Katarzyna Buczek, Adriana Dziuk, Klaudia Jermacz, Natalia Nowak, Dominika Piasecka, Klaudia Rafalska i Julia Tomczyk. Dla ekonomistów i organizacji reklamy był to drugi zagraniczny wyjazd na praktyki zawodowe w ramach realizacji programu Erasmus+. W poprzednich latach młodzież miała możliwość podwyższać swoje umiejętności zawodowe w Niemczech i Hiszpanii.

Grupy ekonomistów oraz organizacji reklamy pracowały w firmie Casa da Educação. Ekonomiści poznawali m.in. tajniki gospodarki portugalskiej, zajmowali się analizą, planowaniem, finansami, wyliczaniem wynagrodzeń oraz obsługą programów komputerowych stosowanych w działach  finansowych, ekonomicznych oraz kadrowo - płacowych. Organizacja reklamy  doskonaliła  m.in. umiejętności w zakresie marketingu i reklamy oraz  analizy i obsługi graficznych programów komputerowych. Hotelarki pracowały w Hotelu AS oraz w hotelu SANA METROPOLITAN, wykonując tam czynności pracownika hotelowego na różnych stanowiskach, począwszy od recepcji przez kuchnię, restaurację hotelową po obsługę pięter.

Oprócz zdobywania nowych umiejętności zawodowych, młodzież  uczestniczyła w bogatym programie kulturowym. Uczniowie poznali ciekawe zakątki Lizbony, zwiedzili Sintrę - miasteczko, którego zabytki wpisane są na światową listę UNESCO, spędzili piękne chwile w jednym z największych oceanariów w Europie oraz podziwiali klify i plaże nad Oceanem Atlantyckim. Najbardziej zachwycił ich najdalej na zachód wysunięty punkt Europy – Cabo da Roca. Uczestnicy projektu mieli również okazję poznać regionalne potrawy i produkty oraz korzystać z pięknej aury i otaczających osobliwości przyrody i architektury.

Na zakończenie uczniowie otrzymali certyfikaty, które potwierdzają termin, miejsce i program stażu. Otrzymają również dokumenty Europass Mobilność honorowane we wszystkich krajach UE. Zaplanowane przez ZSE rezultaty projektu, mimo trudnych warunków epidemicznych, zostały w pełni osiągnięte. 

- Śmiało można stwierdzić, że Ekonomik, jako organizacja wysyłająca, wszystkie instytucje i firmy zaangażowane w realizację projektu oraz młodzież przebywająca zagranicą, stanęli na wysokości zadania, przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Sprawiło to, że uczniowie czuli się bezpiecznie i mogli w pełni cieszyć się pobytem w tak pięknym miejscu, jakim jest Lizbona. Wszyscy na długo zachowają w pamięci cudowne chwile spędzone w stolicy Portugalii - informuje dyrektor ZSE w Skarżysku-Kamiennej Joanna Romanowska.

uczniowie ZSE podczas zajęć zawodowych w Portugalii

grupa hotelarska przed hotelem SANA METROPOLITAN, gdzie odbywała praktyki zagraniczne

młodzież Ekonomika w wolnym czasie zwiedza Portugalię

tekst i foto Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej