„Cieszę się, że mogę znów powiedzieć: ,,Niech promuje nas przyroda!”- takimi słowami starosta Artur Berus prezentuje najnowszą publikację wydaną przez powiat skarżyski. Jest to kolejny zeszyt przyrodniczy z serii Skarżyskich Zeszytów Ligi Ochrony Przyrody pt.„Piękne, rzadkie i chronione”. W IX części tego cyklu autorzy skupili się na ukazaniu kolejnych gatunków i zagadnień otaczającej nas natury w odniesieniu do tego co wiąże się z szeroko pojętą przyrodą.

Powiat skarżyski wydał kolejną część zeszytów przyrodniczych z cyklu „Piękne, rzadkie i chronione”. Jest to już IX część publikacji o charakterze popularno-naukowym pokazującym walory przyrodnicze ziemi skarżyskiej. W najnowszej części tego cyklu autorzy skupili się na ukazaniu kolejnych gatunków i zagadnień otaczającej nas natury w odniesieniu do tego co wiąże się z szeroko pojętą przyrodą. Jak czytamy w słowie od Redakcji, w publikacji „znajdują się artykuły ilustrujące fakt niemożności funkcjonowania w oderwaniu od przyrody. Ale ilustrują również fakt, że brak wiedzy, bezmyślność czy brak wyobraźni może tę przyrodę niszczyć, zmieniać i modyfikować - nie zawsze z korzyścią dla nas samych”.

Tak więc przeczytamy tu między innymi o uwarunkowaniach przyrodniczo-historycznych jakie stwarza geologia i hydrologia Doliny Kamiennej i jaki to ma wpływ na rozwój górnictwa surowców mineralnych i przemysł metalurgiczny, wykorzystanie spadku wody  i bogactwo zjawisk i procesów geomorfologicznych, występowanie ciekawych gatunków roślin, zwierząt oraz odpowiednich warunków dla tworzenia rezerwatów przyrody. Bardzo interesująco przedstawione jest znaczenie i rola przyrody w rozwoju myśli technicznej człowieka w odniesieniu do miasta Skarżyska-Kamiennej. W zakresie przyrody nieożywionej natomiast czytelnik znajdzie bardzo ciekawy artykuł obrazujący dno dewońskiego morza, które zostało utrwalone w pokładach kamieniołomu Bukowa Góra wraz pokazaniem i omówieniem żyjących tu wówczas, bardzo interesujących przedstawicieli świata zwierząt, rywalizujących o piękno z kwiatami. W publikacji także cykl artykułów poświeconych Nadleśnictwu Skarżyska, zarówno jego stuletniej historii, jak i jego roli w ochronie siedlisk przyrodniczych czy gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi lasów. To tylko niektóre z wielu bardzo interesujących faktów i ciekawostek przyrodniczych naszego powiatu, które autorzy opisali w książce „Piękne, rzadkie i chronione”.

- Dziękuję wszystkim tym, którzy ,,otwierają nam oczy" dzieląc się swoją wiedzą i ,,odkryciami". Możemy tylko zachwycać się faktem, że tyle piękna jest w naszym zasięgu. Trzeba tylko wiedzieć gdzie, kiedy, jak i na co spojrzeć, żeby się o tym przekonać – mówi w przedmowie do publikacji starosta Artur Berus dziękując autorom za zaangażowanie w powstanie publikacji oraz zapraszając wszystkich nie przekonanych i ciekawych do odwiedzenia powiatu skarżyskiego, aby osobiście przekonali się i znaleźli wiele jeszcze nieodkrytego piękna tego regionu.

„Piękne, rzadkie i chronione” część IX wydana została ze środków powiatu skarżyskiego w nakładzie 400 sztuk, liczy 248 stron, zawiera blisko 120 kolorowych zdjęć i ilustracji oraz artykuły 17 autorów: 

 • Zbigniew Dąbrowski: 100 rocznica utworzenia Nadleśnictwa Skarżysko.
 • Edyta Nowicka: Porozumienie dla pomników przyrody.
 • Jacek Koba: Ochrona siedlisk przyrodniczych w ramach zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Sieradowicka” w planach urządzenia lasu Nadleśnictw Skarżysko oraz Suchedniów.
 • Przemysław Szczepański: Szkody wyrządzane przez jeleniowate na terenie Nadleśnictwa Skarżysko w latach 2017/2018.
 • Roman Noworycki: Gdy las choruje – z dronem na kornika.
 • Cezary Jastrzębski: Dziedzictwo przyrodnicze doliny rzeki Kamiennej.
 • Jan Janiec, Piotr Kardyś: Historyczne kopalnie rud żelaza na terenie Skarżyska-Kamiennej.
 • Jan Urban: Dziedzictwo geologiczne w dorzeczu Żarnówki.
 • Wiesław Mróz: Lilie wodne w kamieniołomie Bukowa Góra.
 • Wojciech Solarz: Sfałszowana przyroda – groźne inwazje gatunków obcych.
 • Bartosz Piwowarski: Mszaki nieczynnego kamieniołomu w Gostkowie.
 • Łukasz Maślikowski: Wyróżniające się fragmenty Lasów Suchedniowskich i ich ochrona.
 • Andrzej Staśkowiak: Linie kolejowe jako siedlisko przyrodnicze sprzyjające zróżnicowaniu lepidopterofauny miasta na przykładzie terenów pokolejowych w Skarżysku Zachodnim.
 • Mariusz Gwardjan: Pluskwiaki z rodziny wtykowatych powiatu skarżyskiego.
 • Ryszard Sowa: Awifauna Skarżyska-Kamiennej i najbliższej okolicy. Uzupełnienie X.

KOMUNIKATY

 • Mateusz Bolechowski: Chrząszcz, wąż i sowa – trzy przyrodnicze rewelacje z powiatu skarżyskiego.

Publikacja służyć będzie jako materiał promocyjny powiatu. Będzie ją można także wygrać w konkursach organizowanych przez powiat skarżyski. Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage’a Powiat skarżyski oraz strony internetowej powiatu www.skarzysko.powiat.pl.     

starosta Artur Berus trzyma w ręce nowo wydaną publikację pt. "Piękne, rzadkie i chronione" kilka nowowydanej publikacji leży na stole