DEN 2020.pub DOBRE copy

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Oświaty

z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Skarżyskiego

składamy najserdeczniejsze podziękowania i życzenia.

 

Dziękujemy za pracę oraz zaangażowanie

w edukację i wychowanie młodych ludzi

oraz inspirowanie ich do twórczego myślenia.

 

Życzymy dużo zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej,

oraz powodzenia w życiu osobistym.

Życzymy także, aby praca, którą Państwo wykonujecie,

była otaczana szacunkiem, życzliwością i uznaniem społecznym.

 

Starosta Skarżyski

Artur Berus

 

Przewodniczący Rady   

Powiatu Skarżyskiego

Jacek Jeżyk