Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 15 października 2020 roku o godz. 14.00 odbędzie się XXIV w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu. Sesja odbędzie się w sposób zdalny, a jej przebieg będzie można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:  

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

                1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,

                2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

4. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Przewodniczący rady Jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska podczas obrad