Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 25 września 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXIII w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się w sposób zdalny. Przebieg obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7.Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym.

10. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku- Kamiennej za 2019 rok:

    1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,

    2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok,

    3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok:

    1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

    2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok,

    3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2019 rok:

    1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,

    2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2019 rok,

    3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

    3) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku,

    4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,

    5) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zdjęcie ukazuje przewodniczącego rady powiatu skarżyskiego pana Jacka Jeżyka prowadzącego sesję rady.