W sobotę, 12 września na Wykusie odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy Jana Piwnika „Ponurego” i Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Spotkanie wykusowe co roku gromadzi wiele osób przedstawicieli samorządów, służb mundurowych, żołnierzy, leśników, harcerzy i środowiska patriotyczne oraz liczne poczty sztandarowe. W uroczystości wziął udział członek zarządu Tadeusz Bałchanowski, który w imieniu władz samorządu powiatu skarżyskiego złożył wiązankę kwiatów.


Wykus stanowił bazę polskich partyzantów. Podczas powstania styczniowego stacjonowali tu powstańcy dowodzeni przez Mariana Langiewicza. W trakcie II wojny światowej znajdowały się tu obozy żołnierzy polskiego podziemia, najpierw pod dowództwem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, później Zgrupowania Partyzanckie AK „Ponury” – por. cc. Jana Piwnika „Ponurego”. 15 września 1957 r. w miejscu dawnego obozu odsłonięto kapliczkę z obrazem Matki Boskiej Bolesnej, upamiętniającą poległych w walce o Ojczyznę. Na jej ścianach umieszczono 123 pseudonimy poległych podczas wojny żołnierzy. Kapliczka otoczona jest murem, na którym obecnie umieszczonych jest już kilkaset tabliczek z nazwiskami zmarłych żołnierzy zgrupowań „Ponurego” i „Nurta”. Jest miejscem pamięci narodowej „Wykus”, wpisanym do rejestru zabytków. Wykus położony 326 m n.p.m. jest również rezerwatem przyrody. (źródło: https://www.facebook.com/groups/380175964720/)

DSC 0752DSC 0758DSC 0759DSC 0755DSC 0764DSC 0748DSC 0746

Fot. Jacenty Kita