Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbyło się we wtorek 1 września w nowo wybudowanej hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej. Inaugurację roku szkolnego połączono z uroczystym otwarciem nowoczesnego obiektu sportowego, z którego na co dzień korzystać będą m.in. uczniowie „Mickiewicza” i „Elektryka”.

W uroczystościach Powiat Skarżyski reprezentowali: Starosta Artur Berus, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Jeżyk, Członkowie Zarządu Katarzyna Bilska, Adam Ciok i Tadeusz Bałchanowski oraz radni powiatowi Barbara Kocia i Jerzy Żmijewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Bodo, wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Małgorzata Połeć i Marzena Zajączkowska, naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego Jarzy Krawczyk, dyrektorzy szkół średnich oraz uczniowie klas pierwszych II LO i ZST. Rola gospodarzy i prowadzących inaugurację nowego roku szkolnego przypadła dyrektorom II Liceum Ogólnokształcącego Pawłowi Buryło i Zespołu Szkół Technicznych Januszowi Maciejewskiemu.

W roku szkolnym 2020/21 w skarżyskich liceach, technikach i szkołach branżowych naukę rozpoczęło 2998 uczniów.

Budowa nowej hali sportowej sfinansowana została ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w Kielcach i Ministerstwo Sportu i Turystyki. W obiekcie sportowym znajduje się boisko o wymiarach pozwalających na grę w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny. Z hali korzystać będą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Technicznych. Obiekt posłuży także mieszkańcom całego powiatu.

1618414245495464769297

Zdjęcia: Marek Sikora, Spotted:Skarżysko.