Jubileusz 200-lecia obchodzi w tym roku Kościół Świętego Rocha w Mroczkowie. Główne uroczystości jubileuszowe, którym przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej odbyły się 16 sierpnia w zabytkowym kościele św. Rocha w Mroczkowie. W trakcie Uroczystej Sumy Jubileuszowej biskup Tomasik m.in. dokonał poświęcenia odnowionego ołtarza, wnętrza świątyni, nowych ławek oraz darów ofiarowanych przez: Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Powiatu Skarżyskiego (mszał rzymski), Radnego Powiatu Skarżyskiego, Gminę Bliżyn oraz GOK „Zameczek” w Bliżynie. Samorząd Powiatu Skarżyskiego podczas Uroczystej Sumy Jubileuszowej reprezentowała wicestarosta Anna Leżańska, która przekazała na ręce proboszcza parafii w Mroczkowie ks. Krzysztofa Sieczki list gratulacyjny. Wśród uczestników był także radny powiatowy Mieczysław Bąk.

Jubileusz był okazją do podziękowań ze strony parafii, w ramach których m.in. osoby oraz instytucje, które szczególnie przyczyniły się do renowacji zabytkowego kościoła w Mroczkowie otrzymały okolicznościowe kapliczki przedstawiające patrona parafii św. Rocha.

W ramach przeprowadzonych prac renowacyjnych przy zabytkowym kościele św. Rocha mających na celu odnowienie i ochronę kościoła na następne lata i dla przyszłych pokoleń m.in. wymieniono zmurszałe części elewacji, gont na dachu, zamontowano nowe drzwi. Swój wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego i duchowego miał także Samorząd Powiatu Skarżyskiego, który w latach 2015-2016 wsparł renowację zabytkowego kościoła kwotą 50 tys. zł.

Przypomnijmy: Według podania ludowego kaplica św. Rocha została zbudowana na grobach zmarłych w końcu XVI lub na początku XVII wieku jako wotum dziękczynne Bogu za ustanie zarazy. Kaplica św. Rocha podlegała pod kościół parafialny w Odrowążu. W 1936 roku, podczas wizyty w Odrowążu ks. biskupa Pawła Kubickiego, grupa mieszkańców Mroczkowa zgłosiła postulat, powołania parafii przy tutejszej kaplicy św. Rocha. Jednak w tym czasie nie było ku temu warunków, ale myśl ta nie dawała spokoju miejscowej ludności. Ciężkie czasy okupacji i trudne lata po wyzwoleniu spowolniły zapał mieszkańców. Dopiero w 1952 roku w czasie wizytacji kanonicznej w Odrowążu ks. Biskupa Jana Kantego Lorka, delegacja z Mroczkowa zwróciła się z prośbą, aby w kaplicy św. Rocha była odprawiana w niedzielę i święta Msza święta. Ks. Biskup przychylił się do prośby i od tej chwili regularnie wikariusz ks. Tadeusz Bieganowski po odprawieniu posług w kościele w Odrowążu, spieszył na mszę świętą po południu do Mroczkowa. W 1953 roku mieszkańcy Mroczkowa założyli komitet, którego celem było powołanie parafii w Mroczkowie. Wielkim orędownikiem tego pomysłu stał się ks. Bieganowski. Rok później mieszkańcy udali się do Sandomierza, aby prosić biskupa o przydzielenie na stałe księdza do Mroczkowa. Ksiądz biskup widząc zapał mieszkańców przyrzekł, że gdy zostanie wybudowane mieszkanie dla księdza to spełni prośbę. Wiosną 1954 roku zakupiono od Józefa Rożka działkę o powierzchni 1320 m kw. pod budowę plebanii. Józef Rożek uzyskane pieniądze ofiarował na potrzeby kościoła. W maju rozpoczęła się budowa plebanii. W ciągu dwóch miesięcy została wybudowana w stanie surowym i przykryta dachem. Jednak w sierpniu władze administracyjne w Kielcach zabroniły dalszej budowy i wykończenia plebanii. Był to czas wzmożonych represji wobec kościoła katolickiego. Nowo wybudowany budynek został skonfiskowany przez państwo. Dopiero w 1956 roku pod wpływem „odwilży” władze w Kielcach zmieniły swoją decyzję i 29 listopada tegoż roku władze administracyjne wyraziły zgodę na utworzenie parafii rzymskokatolickiej w Mroczkowie. W grudniu ks. Bieganowski wraz z wiernymi odebrał bezprawnie odebraną plebanię, z tym, że jakiś czas na plebanii miał być punkt felczerski. Dnia 8 stycznia 1957 roku ks. Jan Kanty Lorek erygował rzymskokatolicką parafię św. Rocha w Mroczkowie. Od tej chwili kaplica św. Rocha stała się oficjalnie kościołem parafialnym w Mroczkowie.(Źródło http://www.parafiamroczkow.pl)

071112IMG 5102IMG 5119IMG 5134IMG 514156IMG 518712

fot. Jacenty Kita