Powiat Skarżyski przekazał gminie Skarżysko-Kamienna blisko 50 tys. zł na zakup i montaż platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Skarżysku-Kamiennej. Przekazane środki powiat pozyskał z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, obszar B czyli likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. We wtorek, 11 sierpnia umowę w sprawie przekazania gminie kwoty 49.316,85 zł podpisali wicestarosta Anna Leżańska, zastępca prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej Krzysztof Myszka oraz członek zarządu Katarzyna Bilska.

Realizatorem projektu w ramach, którego w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 zostanie zakupiona i zamontowana platforma schodowa jest miasto Skarżysku-Kamiennej. Łączny koszt projektu wynosi 170 tys. zł. Blisko 50 tys. zł stanowi kwota przekazana przez powiat, pozostałą kwotę w wysokości 120 tys. zł poniesie gmina.

Wicestarosta Anna Leżańska przekazując władzom gmin umowę podkreśliła, iż ma nadzieję, że będzie to wzorcowy projekt pokazujący jak można w szkołach usprawnić funkcjonowanie dzieciom niepełnosprawnym ruchowo. Natomiast członek zarządu Katarzyna Bilska zapewniła, że powiat również będzie przygotowywał się do przystosowania swoich placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zastępca prezydenta Krzysztof Myszka poinformował, że montaż platformy schodowej, który umożliwi, dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, poruszanie się pomiędzy poziomami będzie w placówce pierwszym etapem przystosowania szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Przewidujemy również modernizację podjazdu, modernizację parkingu i przestrzeni, która znajduje się przed szkołą. Dlatego w przyszłym roku, również dzięki uprzejmości powiatu będziemy starali się składać wnioski o kolejne środki na dofinansowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych – mówił prezydent Myszka podkreślając dobrą dotychczasową współpracę z powiatem.

Przypomnijmy: W ostatnim czasie PFRON pozytywnie rozpatrzył wszystkie wnioski złożone przez powiat skarżyski na likwidację barier architektonicznych i transportowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyznając łącznie ponad 422 tys. złotych dofinansowania. W ramach przyznanego wparcia powiat we własnym zakresie zrealizuje w roku 2020 4 zadania takie jak - budowa windy zewnętrznej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych w budynku starostwa przy Placu Floriańskim, zakup dziewięcioosobowego mikrobusu na potrzeby mieszkańców DPS „Centrum Seniora” w Skarżysku, zakup busa na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej w Skarżysku. Natomiast zgodnie z podpisaną umową zadanie dotyczące zakupu i montażu platformy schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 zrealizuje gmina Skarżysko-Kamienna.

DSC 0003DSC 0023DSC 0057DSC 0061DSC 0064DSC 0077