Władze powiatu skarżyskiego dotrzymały słowa danego mieszkańcom miasta i zgodnie z obietnicą zrealizowały budowę ul. Ponurego. W czwartek, 6 sierpnia oficjalnie oddano do użytku kolejny wybudowany odcinek ulicy Ponurego. Od teraz kierowcy mogą poruszać się nową, bezpieczną drogą już na całej jej długości. Inwestycja realizowana przez Powiat Skarżyski na przełomie 2019/2020 r. w ramach II etapu budowy wykonana została przy udziale środków finansowych z Funduszu Dróg Samorządowych, Lasów Państwowych oraz Gminy Skarżysko-Kamienna. Wartość II etapu budowy wynosi ponad 2 mln 342 tys. złotych. Wspólnie z przedstawicielami powiatu skarżyskiego wicestarostą Anną Leżańską, członkiem zarządu Adamem Ciokiem i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Markiem Czyżem w otwarciu drogi uczestniczyli wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig, przedstawiciele Lasów Państwowych - zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko Michał Farys i sekretarz Sylwester Olszewski, członek zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej Jan Maćkowiak, przedstawiciele Wykonawcy na czele z zastępcą prezesa Grzegorza Adamusa oraz mieszkańcy ul. Ponurego.

Ulica Ponurego w Skarżysku-Kamiennej to jedna z najdłużej wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Realizowana była dwuetapowo. W roku 2017 powiat wybudował 1,5 kilometra ulicy za blisko 5,5 mln zł, a na przełomie 2019 i 2020 r. przeprowadził II etap budowy na odcinku o długości ponad 1 km za kwotę ponad 2 mln 342 tys. złotych. Jest to kolejna znacząca inwestycja drogowa zrealizowana w ostatnim czasie przez samorząd powiatu skarżyskiego.

- Nie muszę ukrywać, że ta droga była najcięższą drogą jaką przyszło nam wykonywać. Wiele osób twierdziło, że ta droga nie powstanie. Ale udało się wykonać 2,5 km drogi na łączną kwotę ponad 8 mln złotych – mówiła podczas otwarcia wicestarosta Anna Leżańska zaznaczając, że obok wkładu finansowego powiatu skarżyskiego, powiat otrzymał 5 mln zł dofinansowania ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (Fundusz Dróg Samorządowych), ok. 1 mln zł łącznie w obu etapach dołożyło do inwestycji Miasto Skarżysko-Kamienna, a 400 tys. zł przekazały Lasy Państwowe. Wicestarosta podkreśliła także, że budowa ul Ponurego była obwarowana licznymi decyzjami środowiskowymi oraz podziękowała wszystkim za zaangażowanie w realizację tej trudnej inwestycji.

Ulica Ponurego w Skarżysku-Kamiennej służy nie tylko jako droga dojazdowa do posesji mieszkańców tej ulicy, ale umożliwia również dojazd do mogiły na Brzasku. Ma także istotne znaczenie strategiczne dla mieszkańców gmin: Skarżysko-Kamienna i Bliżyn, jako łącznik z drogą krajową nr 42, z którą dzięki przeprowadzonej modernizacji, ulica Ponurego może już stanowić alternatywne połączenie.

- Ta droga jest ważna nie tylko dla mieszkańców miasta Skarżyska-Kamiennej, ale jest to również droga strategiczna dla mieszkańców gminy Bliżyn. W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia na krajowej 42, ul. Ponurego stanowi możliwość objazdu – zaznaczyła wicestarosta Leżańska.

Powstania nowej drogi przy wykorzystaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych gratulował władzom powiatu Wojewoda Świętokrzyski.

- Od dawna mówi się, że drogi łączą. I ta droga spełniła to zadanie. Tym bardziej cieszy, że spełniono wszystkie wymogi odnośnie przyrody – mówił wojewoda Zbigniew Koniusz podkreślając jednocześnie, że Funduszu Dróg Samorządowych stał się dobrym narzędziem w rękach odpowiednich osób.

- Powstała piękna droga spełniająca wiele funkcji. Wkład finansowy państwa jest istotny, ale najważniejsze, że Wy dostrzegliście potrzeby lokalnej Wspólnoty, którą reprezentujecie – zaznaczył wojewoda Konusz licząc, że nowa droga będzie przez lata stanowiła zarówno wizytówkę powiatu skarżyskiego, a jej użytkownikom „posłuży, jako narzędzie które połączy między sobą i połączy ten powiat z innymi powiatami”.

Za dobrą współpracę podziękował Zarządowi Powiatu Skarżyskiego oraz Wojewodzie prezydent Konrad Krönig zaznaczając, że współpraca między samorządami i województwem jest potrzebna.

- […] Dla mieszkańców najważniejsze jest to, aby drogi były w należytym stanie, dlatego tak ważne jest abyśmy się dogadywali, abyśmy wspólnie partycypować w kosztach, tak też się tutaj stało. Jak widać zgoda buduje, aby tak było dalej” – mówił prezydent Krönig.

Nie zabrakło także słów podziękowania za współpracę od Wykonawcy i Nadleśnictwa Skarżysko.

- Chciałbym życzyć wszystkim, którzy będą tą drogą podróżować długiego i bezpiecznego podróżowania – powiedział zastępca prezesa firmy „Budromost - Starachowice” Grzegorz Adamus.

- Droga ta służyć będzie mieszkańcom, ale będzie także służyć Lasom Państwowym z tego względu, że tą drogą będą się poruszać pojazdy Służby Leśnej, Straży Leśnej oraz pojazdy podmiotów współpracujących z nadleśnictwem - informował zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko Michał Farys, podkreślając, że to nie jest pierwsza inwestycja realizowana z powiatem skarżyskim, a ponieważ współpraca układa się wzorowo to liczy, że w przyszłości będą kolejne wspólne inwestycje.

Mieszkańcy ul. Ponurego podziękowali władzom powiatu za zrealizowaną drogę symbolicznym bukietem kwiatów.

Zrealizowany II etap zadania inwestycyjnego objęło budowę drogi na odcinku o długości 1,016 km. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię wraz z odwodnieniem, budową chodnika, zjazdów oraz przebudową istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi i przebudową 2 zatok autobusowych. Zgodnie z projektem organizacji ruchu wykonano również oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą. Ponadto ustawiono elementy ochrony środowiska w postaci płotków dla płazów.

Całkowity koszt zadania pn. „Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej - Etap II” wyniósł 2 347 349,31 zł, z czego 50 % stanowiły środki pozyskane w ramach dofinansowania z Fundusz Dróg Samorządowych – 1.167 453,00 zł. Wsparcia finansowego udzieliły także Lasy Państwowe w kwocie 400 tys. zł oraz Gmina Skarżysko-Kamienna – 250 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu.

Wykonawcą robót była wybrana w drodze przetargu firma "BUDROMOST - STARACHOWICE" Sp. z o.o. z Wąchocka.

DSC 0081DSC 0082DSC 0086DSC 0095DSC 0116DSC 0121DSC 0155DSC 0164DSC 0072DSC 0005DSC 0011DSC 0017DSC 0028DSC 0030DSC 0034DSC 0184DSC 0192DSC 0198DSC 0200DSC 0202DSC 0206DSC 0209DSC 0211DSC 0212DSC 0238DSC 0240