Kolejna dobra wiadomość dla powiatu skarżyskiego w obszarze pomocy społecznej. Świętokrzyski Oddział Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych pozytywnie rozpatrzył wniosek powiatu skarżyskiego dotyczący zakupu busa na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i przyznał na ten cel 90 tys. złotych.

Kwotę 90 tys. złotych PFRON w Kielcach przyznał powiatowi w ramach rozdysponowania limitu dodatkowych środków na obszar D „Programu wyrównywania równic między regionami III”. Jak informuje wicestarosta Anna Leżańska dzięki temu dofinansowaniu powiat będzie mógł zakupić dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej 9-osobowego busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

PŚDS wspiera swoją działalnością 35 osób niepełnosprawnych. Z usług Domu korzystają mieszkańcy z gmin: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Skarżysko Kościelne i Bliżyn. Placówka na co dzień dowozi na zajęcia terapeutyczne 23 osoby niepełnosprawne, które mają utrudnione możliwości dotarcia.

Koszt zakupu busa szacowany jest na ponad 145 tys. złotych przy czym ponad 55 tys. zł to koszt własny powiatu, a 90 tys. zł dofinansowanie z PFRON.