Sytuacja epidemiologiczna w powiecie skarżyskim (stan na dzień 30.07.2020, godz. 14.00), według danych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej

  • Liczba aktywnych zakażeń SARS-CoV-2 - 10
  • Liczba aktualnie występujących ogniskach epidemicznych - 0
  • Liczba osób poddanych kwarantannie - 41
  • Liczba osób poddanych kwarantannie zamkniętej - 8
  • Liczba osób objętych nadzorem epidemicznym - 2
  • Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 - 119
  • Liczba ozdrowieńców - 101
  • Liczba zgonów - 8

(Jeden zgon dotyczy mieszkańca powiatu szydłowieckiego i został wykazany w statystykach tego powiatu)