Powiat Skarżyski pozyskał ponad 374 tys. zł w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” oraz ponad 37 tys. zł na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w Skarżysku-Kamiennej. W dniach 22 i 23 lipca starosta Artur Berus, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski i naczelnik Wydziału Finansowego Urszula Wrona podpisali z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem stosowne umowy przyznające środki finansowe.

Ze środków w wysokości 374 tys. 090 zł pozyskanych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” powiat zakupi 98 komputerów dla rodzin zastępczych, 15 komputerów dla placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz stworzy jedno miejsce z przeznaczeniem na kwarantannę dla dzieci z pieczy zastępczej. Na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonuje łącznie 103 rodziny zastępcze, w których przebywa 146 dzieci oraz dwie placówki opiekuńczo – wychowawczych, gdzie umieszczonych jest 28 dzieci.

Natomiast wsparcie w wysokości 37 tys. 170 zł powiat pozyskał na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej w Skarżysku-Kamiennej. Pieniądze te mają zostać przeznaczone m.in. na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W podpisaniu umów uczestniczyli także senator RP Krzysztof Słoń oraz dyrektor DPS przy ul. Spornej w Skarżysku-Kamiennej Jacek Jamroz.

DSC 0023DSC 0051UW3UW2