Zgodnie z planem w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej rozpoczął się gruntowny remont oddziału neurologicznego. Nie oznacza to zamknięcia oddziału ponieważ wszyscy pacjenci neurologiczni zostali przeniesieni do budynku po dawnym oddziale zakaźnym, gdzie dalej mogą realizować proces leczenia. Remont neurologii potrwa 3 miesiące.

Oddział neurologiczny zajmuje południowe skrzydło na I piętrze głównego budynku szpitala oraz część rehabilitacyjną zajmującą część skrzydła północnego. Jak informuje dyrektor szpitala Leszek Lepiarz remont wraz z przebudową Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej zostanie przeprowadzony kompleksowo. Zgodnie z projektem, powstanie m.in. nowy układ pomieszczeń, wymienione będą wszystkie instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Nowe będą również łazienki, drzwi, podłogi i podwieszane sufity.

Dzięki temu zdecydowanie wzrośnie komfort leczenia naszych pacjentów – mówi dyrektor L.Lepiarz, podkreślając, że prowadzony remont nie wpłynął na przerwanie leczenia obecnie przebywających na neurologii 28 pacjentów. – Cały oddział neurologiczny wraz z pacjentami został na czas remontu przeniesiony do pustego budynku po byłym oddziale zakaźnym. Tam nasi pacjenci mają zapewnione bardzo dobre warunki hospitalizacyjne – informuje Dyrektor.  

Po zakończeniu remontu neurologii zwolnione zostaną pomieszczenia w budynku po byłym oddziale zakaźnym. Wówczas dyrekcja szpitala rozpocznie tam kolejne z planowanych działań poprawiających warunki pacjentów korzystających z usług naszego szpitala, a mianowicie przystosowanie dawnego oddziału zakaźnego na potrzeby oddziału rehabilitacji stacjonarnej.

- Warto podkreślić i przypomnieć, że nasz szpital na remont oddziału rehabilitacji stacjonarnej pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego środki unijne w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. W ramach tych środków wykonane zostaną prace modernizacyjne związane z przeniesieniem i dostosowaniem budynku do potrzeb oddziału rehabilitacji oraz zakupiony zostanie najpotrzebniejszy sprzęt medyczny – zaznacza starosta Artur Berus. – To pokazuje, że Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej realizuje spójne działania, które mają na celu podniesienie standardu i jakości świadczonych naszym pacjentom usług – dodaje Starosta.         

Remont i przebudowę Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wykonuje, wybrane w drodze przetargu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „DEMAX” sp. z o.o. ze Starachowic za kwotę prawie 1 mln 100 tys. złotych.

Zakończenie prac przewidziane jest na październik br.

OP3B2502OP3B2504OP3B2506