Od ubiegłego roku Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej wdraża projekt „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”(InPlaMed WŚ), w ramach którego jako jeden z pierwszych szpitali w województwie świętokrzyskim przeprowadził modernizację Centrum Przetwarzania Danych oraz budowę sieci LAN na terenie jednostki. Działanie to już umożliwiło skarżyskiej placówce uruchomienie od początku 2020 r. części e-usług, które ułatwiają pacjentom i lekarzom korzystanie z dokumentacji medycznej. Projekt realizowany jest przy 85% wsparciu unijnym, które decyzją Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zostało zwiększone. W środę, 15 lipca w siedzibie urzędu marszałkowskiego partnerzy projektu, w tym skarżyski szpital, podpisali aneksy do porozumień. Przy podpisaniu aneksów obecni byli starosta Artur Berus i dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Leszek Lepiarz. Dofinansowanie dla skarżyskiego szpitala wzrosło o ponad 232 tys. złotych.

Projekt InPlaMed WŚ realizowany jest przez samorząd województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z 20 jednostkami służby zdrowia. Uczestniczy w nim 8 wojewódzkich podmiotów leczniczych i 12 szpitali powiatowych w tym Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.

Jak zaznaczył podczas środowego spotkania marszałek Andrzej Bętkowski realizacja projektu InPlaMed WŚ zbiegła się z okresem stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, co bezpośrednio wpłynęło na wzrost kosztów i wymusiło wydłużenie jego realizacji o rok, czyli do połowy 2022 roku. Stąd decyzja zarządu województwa o pokryciu wzrostu kosztów poprzez zwiększenie dofinansowania dla 14 partnerów projektu.

Wśród partnerów, którym przyznano zwiększone dofinansowanie jest Szpital Powiatowy w Skarżysku, który otrzymał dodatkowo 232 500,00 złotych. W związku z tym wartość ponad 2,5 milionowego projektu obecnie wzrosła do kwoty 2.824 101,62 zł, przy czym dofinansowanie unijne stanowi kwotę 2.400 486,38 zł, a wkład własny szpitala ponad 423 tys. złotych.    

- Realizacja projektu InPlaMed WŚ gwarantuje uzyskanie przez nasz szpital 85% dofinansowania unijnego. Są to kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, po które sięgnął nasz szpital. Dzięki temu placówka może się sukcesywnie rozwijać w zakresie wdrażania profesjonalnych, bezpiecznych i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii e-usług – mówi starosta Artur Berus.

Celem projektu InPlaMed WŚ jest przede wszystkim poprawa organizacji pracy i usprawnienie obsługi pacjentów w placówkach medycznych. Projekt zakłada przejście z dokumentów papierowych na dokumentację elektroniczną, co w ostateczności umożliwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami sprawną i bezpieczną realizację e-usług takich jak m.in. e-skierowania, e-recepty czy e-zlecenia. Ponadto pozwala placówkom medycznym na rozbudowę serwerowni, wyposażenie w nowoczesne medyczne systemy informatyczne, ucyfrowienie urządzeń diagnostyki, budowę systemów udostępniania i wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

33