Podpisanie porozumienia pomiędzy powiatem skarżyskim a gminą Skarżysko Kościelne na udzielenie dotacji na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec, to kolejny krok przybliżający rozpoczęcie tej wyczekiwanej przez mieszkańców Kościelnego inwestycji. Porozumienie na kwotę 830 tys. zł podpisali w poniedziałek, 1 czerwca starosta Artur Berus i wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik przy udziale członka zarządu powiatu Tadeusza Bałchanowskiego oraz skarbnika gminy Magdaleny Węgłowskiej. Przebudowę I etapu drogi powiat skarżyski wspólnie z gminą zrealizował w 2018 r..

- Cieszę się, że współpraca samorządów - powiatu skarżyskiego i gminy Skarżysko Kościelne jest kontynuowana. To po raz kolejny pokazuje, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu środków oraz tych pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych możemy jeszcze lepiej działać dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi starosta Artur Berus.    

Wszystkie środki potrzebne do realizacji inwestycji, czyli dofinansowanie pozyskane przez powiat z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 403 462 zł, dotacja gminy Skarżysko Kościelne w wysokości 830 tys. zł oraz wkład własny powiatu w wysokości 950 tys. zł, zostały, na minionej XXI sesji, zabezpieczone w tegorocznym budżecie powiatu, co oznacza, że Zarząd Dróg Powiatowych może dokonać wyboru wykonawcy tego zadania.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem 19 maja, otwarto oferty na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – II etap”. Zainteresowanych było 9 wykonawców. Wartość złożonych ofert mieści się w granicach cenowych od najniższej w kwocie 4 171 915,67 zł do najwyższej w wysokości 5 300 670,44 zł.

W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi na długości prawie 2 km, gdzie wykonane zostaną m.in. jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6,5 m, lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m i długości 1,919 km zlokalizowany w pasie drogowym, prawostronne pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m i długości 1,919 km wraz z odwodnieniem. Ponadto powstaną zjazdy z kostki betonowej wraz z wymianą części przelotowych przepustów. Przebudowane zostaną trzy skrzyżowania z dwoma drogami gminnymi i jedną powiatową. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe, w tym 5 przejść dla pieszych oraz 6 przystanków komunikacyjnych.

DSC 0046koniecDSC 0080