We wtorek, 19 maja otwarto oferty przetargowe na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II”. Realizacją inwestycji zainteresowanych jest dziewięć firm. Wartość złożonych ofert kształtuje się w granicach cenowych od najniższej w kwocie 4 171 915,67 zł do najwyższej w wysokości 5 300 670,44 zł. Powiat skarżyski na wykonanie inwestycji pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 3,4 mln zł i będzie ją realizował przy współpracy z gminą Skarżysko Kościelne.

Do przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - Etap II” przystąpiły następujące firmy:

  1. „DROGOMEX” Sp. z o.o., Pruszków 
  2. Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., Nowiny 
  3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., Kielce 
  4. AGLET Sp. z o.o., Warszawa 
  5. TRAKT S.A., Piekoszów 
  6. COLAS Polska Sp. z o.o., Pałędzie 
  7. PRD Starachowice Adrian Cieśla, Starachowice 
  8. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., Wąchock 
  9. Strabag Sp. z o.o., Pruszków 

Wszyscy oferenci zaproponowali taki sam, siedmioletni okres gwarancji. Przy ocenie ofert oprócz ceny brane są również pod uwagę kryteria pozacenowe, które stanowią 40% oceny. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert przez Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej.

Przypomnijmy: W ramach zadania planowana jest przebudowa drogi na długości prawie 2 km, gdzie wykonane zostaną m.in. jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6,5 m, lewostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,0 m i długości 1,919 km zlokalizowany w pasie drogowym, prawostronne pobocze gruntowe o szerokości 1,0 m i długości 1,919 km wraz z odwodnieniem. Ponadto powstaną zjazdy z kostki betonowej wraz z wymianą części przelotowych przepustów. Przebudowane zostaną trzy skrzyżowania z dwoma drogami gminnymi i jedną powiatową. Wykonane zostanie także oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe, w tym 5 przejść dla pieszych oraz 6 przystanków komunikacyjnych.

OP3B3036.MOV snapshot 01.29.720DSC 5517

 

 

skarzyski-powiat-z-widokiem