Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej dokonał wyboru wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowych na: budowę drogi w miejscowości Majków-Michałów, budowę chodnika w Nowym Odrowążku oraz rozbudowę ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej. Jest to pierwszy krok, który umożliwi w kolejnych latach realizację tych trzech, istotnych dla mieszkańców powiatu skarżyskiego, inwestycji drogowych.  

Rozstrzygniecie przetargów na opracowanie dokumentacji projektowej dla trzech zadań inwestycyjnych było możliwe dzięki zwiększeniu przez Radę Powiatu Skarżyskiego planu wydatków w tegorocznym budżecie o 47 tys. zł. Zaplanowane na ten cel środki w wysokości 175 tys. zł okazały się bowiem niewystarczające, gdyż najniższe oferty przetargowe przekraczały plan budżetu.

Decyzja radnych o zwiększeniu środków umożliwiła dokończenie procedury przetargowej. Ostatecznie Zarząd Dróg Powiatowych wyłonił trzech wykonawców, którzy jeszcze w tym roku opracują dokumentacje projektowe na: budowę drogi w miejscowości Majków-Michałów, budowę chodnika w Nowym Odrowążku oraz rozbudowę ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej.

I tak:

Wykonawcą dokumentacji na budowę drogi powiatowej Nr 0573T w miejscowości Majków-Michałów w Gminie Skarżysko Kościelne będzie mgr inż. Leszek Śmigas z Wąchocka za kwotę 126 000,00 zł.Do przetargu na realizację tego zadania przystąpiło 7 oferentów. Najtańsza zaproponowana cena wykonania zadania wynosiła 126 000,00 zł, a najdroższa 546 046,20 zł.

Dokumentację projektową na zadanie „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0437T w m. Nowy Odrowążek” w gminie Bliżyn przygotuje firma Biuro Projektowe Beata Śmigas z Wąchocka za kwotę 34 440,00 zł. Do przetargu na realizację tego zadania wpłynęły łącznie 4 oferty. Najniższa oferta wynosiła 34 440,00 zł, najwyższa 101 223,00 zł.

Natomiast dokumentację projektową na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej” opracuje firma „TAK” Tadeusz Serafin z Wąchocka za kwotę 60 885,00 zł. Do przetargu na to zadanie swoje oferty złożyło 7 wykonawców. Najniższa oferta wynosiła 60 885,00 zł, najdroższa - 296 820,00 zł.

Powiat na wykonanie trzech dokumentacji projektowych przeznaczył w budżecie łącznie 222 tys. zł.

Opracowanie dokumentacji jest pierwszym krokiem do realizacji tych inwestycji w kolejnych latach.

otwarcie ofert przetarg

Fot. Otwarcie ofert przetargowych

skarzyski-powiat-z-widokiem