Z myślą o klientach, którzy pomimo trwającej epidemii muszą zrealizować sprawy urzędowe niecierpiące zwłoki uprzejmie informujemy, że od dnia 12 maja (wtorek) Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej rozszerza działalność o możliwość osobistego załatwiania spraw przy zachowaniu limitów dotyczących liczby osób wpuszczanych do poszczególnych wydziałów.

Od wtorku obsługę klientów w zakresie składania pism i przekazywania niezbędnych dokumentów wznawia Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się bezpośrednio przy wejściu głównym na teren Starostwa Powiatowego od strony Placu Floriańskiego.

W wydziałach:

 • Komunikacji i Transportu
 • Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
 • Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
 • Ochrony Środowiska,
 • Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Szczegółowe informacje o usługach oraz możliwości rezerwacji terminu wizyty
w urzędzie udzielane są pod następującymi numerami telefonów:

Nazwa Wydziału

Telefon, adres e-mail do korespondencji

Wydział Komunikacji i Transportu

Rejestracja pojazdów, dowody rejestracyjne

Tel. 41 39 53 077; 41 39 53 024;

Adres e-mail –

Prawa jazdy, profil kandydata na kierowcę (PKK)

Tel. 41 39 53 023;

Adres e-mail –

Opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy) należy dokonać na poniższy numer konta

72 1560 0013 2868 2085 4199 0002

Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego

Jolanta Janowska:

e-mail tel. 41 3953037

Krzysztof Kwiatkowski:

e-mail   tel. 41 3953043

Katarzyna Pochwała:

e-mail    tel. 41 3953039

Mirosław Pisarek; e-mail

tel. 41 3953038

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

- wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

41 39 53 085

41 39 53 087

- zaświadczenia i informacje z operatu ewidencyjnego

(ewidencji gruntów i budynków) oraz pozostałe sprawy z zakresu
działania Referatu ds. Geodezji i Kartografii

41 39 53 081

41 39 53 027

- sprzedaż materiałów zasobu geodezyjnego,

w tym mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna

41 39 53 088

- przeprowadzanie narad koordynacyjnych

41 39 53 087

- pozostałe sprawy z zakresu działania

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

41 39 53 083

- sprawy dotyczące użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

41 39 53 090

- sprawy dotyczące ustalania odszkodowania

41 39 53 092

- sprawy dotyczące ochrony gruntów rolnych oraz pozostałe sprawy

z zakresu działania Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami

41 39 53 047

Wydział Ochrony Środowiska

       41 39 53 035

             41 39 53 093

            41 39 53 036

Jacek Wierzchowski                                      41 39 53 036

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

41 39 53 070; 41 39 53 071; 41 39 53 072

Ważne: Do budynku Starostwa w celu załatwienia spraw w wymienionych wyżej wydziałach będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej telefonicznie zarezerwowały wizytę. Sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i orzekania o niepełnosprawności będą załatwiane przez pracowników merytorycznych z poszczególnych wydziałów na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20 lub przy stanowiskach ustawionych przed wydziałami mieszczącymi się w budynku przy pl. Floriańskim 1. Nie będzie możliwości wejścia do wydziałów. Nie dotyczy to Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie obsługa prowadzona będzie przy ograniczonej liczbie klientów przy stanowiskach – nie więcej niż trzy osoby. Ponadto została ograniczona do 6 liczba osób przebywających w jednym momencie na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20.

W dalszym ciągu nieczynna pozostaje kasa. Dokonanie opłat urzędowych możliwe jest tylko przy pomocy systemów bankowości elektronicznej lub we wpłatomacie. Dla Państwa wygody aktualne numery kont do wpłat zebraliśmy w poniższym wykazie:

 1. Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
 • najem, dzierżawa
 • opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy)
 • wyrysy, wypisy
 • rachunki (dot. map geodezyjnych)
 1. Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
 • wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • dzierżawa gruntów SP
 1. Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
 • wadia i kaucje

Przypominamy, że osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (tj. rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. By zapewnić bezpieczeństwo wymagane jest także zdezynfekowanie dłoni płynem przed wejściem. Należy również zachować dystans w stosunku do innych osób oczekujących na załatwienie sprawy.

Prosimy o przestrzeganie zalecanych wymogów sanitarnych oraz stosowanie się do instrukcji wydawanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta nadzorujących i koordynujących ruch klientów. Jednocześnie w dalszym ciągu w trosce o wspólne bezpieczeństwo zachęcamy Państwa do załatwiania spraw zdalnie - pocztą tradycyjną i mailową, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, a także telefonicznie. Urzędnicy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie. 

Jednocześnie informujemy, że wznowione zostają bezpośrednie przyjęcia interesantów przez Starostę Skarżyskiego w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 11.00.

Spis numerów telefonicznych do Starostwa Powiatowego https://skarzysko.powiat.pl/spis/

skarzyski-powiat-z-widokiem