Mieszkańcom powiatu skarżyskiego potrzebującym skorzystać z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy prawnika, doradcy obywatelskiego lub mediatora przypominamy, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego pomoc udzielana jest przez telefon i za pomocą środków porozumiewania się na odległość do odwołania.

W przypadku decyzji o skorzystaniu z porady prawnej w powyższy sposób, należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, pod numerem tel. 41 39 53 042.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego pod linkiem:

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?bip_id=6708&cid=1061

W 2020 r. dla mieszkańców powiatu skarżyskiego nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje realizuje Stowarzyszenie Sursum Corda w ramach projektu powierzonego przez POWIAT SKARŻYSKI. Celem jego realizacji jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy Stowarzyszenie Sursum Corda prowadzi również edukację prawną. 

Poniżej prezentujemy filmy edukacyjne z zakresu mediacji, praw konsumenckich i cyberprzemocy.

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU MEDIACJI: https://www.youtube.com/watch?v=nLAL1BWFXac

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU PRAW KONSUMENCKICH: https://www.youtube.com/watch?v=WfJsm1EV6Vk

ANIMACYJNY FILMIK EDUKACYJNY Z ZAKRESU CYBERPRZEMOCY: https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

skarzyski plakat npp 2020

skarzyski informator npp 20201 informator rewers npp 2020

skarzyski-powiat-z-widokiem