W piątek, 17 kwietnia starosta skarżyski Artur Berus uczestniczył w wideokonferencji z minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marleną Maląg prowadzoną ze Starostami Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. Celem wideokonferencji było omówienie sytuacji na rynku pracy oraz wsparcie na rzecz przedsiębiorców w ramach rządowej tarczy antykryzysowej.

W trakcie wideokonferencji rozmawiano o realizacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiązaniach i pakiecie instrumentów dla przedsiębiorców z tarczy antykryzysowej, które mają pomóc firmom przetrwać trudny czas wywołany przez pandemię koronawirusa.

Powiat skarżyski poprzez Powiatowy Urząd Pracy obecnie oferuje przedsiębiorcom z terenu powiatu w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 pracowników. Są to jednorazowe pożyczki przeznaczane na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Powiat poprzez PUP na ten cel pozyskał dodatkowo z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwotę 2 mln 600 zł. Wypłata pożyczek realizowana jest na bieżąco. Jak informuje dyrektor PUP Roman Białek obecnie wpłynęło 316 wniosków o udzielenie takiej pożyczki. Wypłacono już pożyczki na łączną kwotę 100 tys. zł, czyli na ponad 30 zawartych umów z przedsiębiorcami.

Zobacz jak ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców https://skarzysko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

2120