08062301-zalew_suchedniow_mini.jpgJeśli robisz zdjęcia lub masz zdolności plastyczne weź udział w konkursie „Barwy i kształty ziemi skarżyskiej". Konkurs ten skierowany jest do fotografików i artystów plastyków i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach – kategoria fotografie i kategoria prace plastyczne (malarstwo, grafika). Celem konkursu jest zaprezentowanie walorów i atrakcji Ziemi Skarżyskiej na wystawie inaugurującej obchody jubileuszowe 10-cia powstania Powiatu Skarżyskiego, skompletowanie serii zdjęć oraz prac plastycznych przedstawiających Powiat Skarżyski, które zostaną wykorzystane w publikacjach promujących walory turystyczne, historyczne i kulturowe Powiatu oraz promocja twórców fotografików i plastyków z terenu Powiatu Skarżyskiego. Konkurs trwa do 15 października.

Konkurs Fotograficzno-Plastyczny „Barwy i kształty ziemi skarżyskiej" skierowany jest do fotografików i artystów plastyków i przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach – kategoria fotografie i kategoria prace plastyczne (malarstwo, grafika).

Celem konkursu jest zaprezentowanie walorów i atrakcji Ziemi Skarżyskiej na wystawie inaugurującej obchody jubileuszowe 10-cia powstania Powiatu Skarżyskiego, skompletowanie serii zdjęć oraz prac plastycznych przedstawiających Powiat Skarżyski, które zostaną wykorzystane w publikacjach promujących walory turystyczne, historyczne i kulturowe Powiatu oraz promocja twórców fotografików i plastyków z terenu Powiatu Skarżyskiego.

Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 15 fotografii, przedstawiających przynajmniej 3 z 5 gmin Powiatu Skarżyskiego oraz prace plastyczne wykonane dowolną techniką (np. akwarela, olej, gwasz, grafika itp.) w dowolnej ilości i dowolnej wielkości.

Każda praca powinna być, na odwrocie, opatrzona opisem (tytułem), datą oraz miejscem wykonania i „godłem"/podpisem autora.
Ponadto fotografie powinny być dostarczone w wersji elektronicznej - rozdzielczość zdjęć od 1600x1200 pikseli, płyta CD/DVD oraz w wersji papierowej - odbitki kolorowe w formacie nie mniejszym niż 20/30cm.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 15 października 2008 r. do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w siedzibie Starostwa Powiatowego pok. 214 lub 210.

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Regulamin (pobierz)