Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuję, iż 26 marca 2020 roku o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XIX w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

   3) pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej – Curie za rok 2018 przez Powiat Skarżyski.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.

Przewodniczący rady Jacek Jeżyk podkreśla, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Zachęca jednocześnie mieszkańców powiatu do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955.

DSC 0019

skarzyski-powiat-z-widokiem