PILNE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU copyStarostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz wskazaniami Wojewody Świętokrzyskiego o możliwości prowadzenia postępowań administracyjnych w celu wydania orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z wyłączeniem badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej, od dnia 20.03.2020 roku do odwołania, wszystkie zaplanowane posiedzenia składów orzekających Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kamiennej odbędą się w terminach wskazanych zawiadomieniem, ale z wyłączeniem bezpośredniego badania i wywiadu osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia, czyli rozstrzygnięcie zostanie podjęte przez skład orzekający na podstawie akt sprawy oraz dokumentacji leczenia (w tzw. trybie zaocznym).

Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności będą wysłane listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Pytania proszę kierować pod numery telefonów:

  • 41 395 30 70,
  • 41 395 30 71,
  • 41 395 30 72

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • e-mail:
  • e-mail:
  • e-mail:
  • e-mail:
  • e-mail:

skarzyski-powiat-z-widokiem