Od 1 marca 2020 r. osoby niepełnosprawne ubiegające się o pomoc w ramach programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą składać wniosek o dofinansowanie przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia.

Zgodnie z nowymi zasadami programu w 2020 r. elektroniczne wnioskowanie w Systemie Obsługi Wsparcia jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

- w przypadku Modułu I jest to 10 pkt preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku,

- w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o kwotę 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie www.pfron.org.pl