Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w związku z podejrzeniami koronawirusa na terenie województwa świętokrzyskiego dziś, 27 lutego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie Wojewody Świętokrzyskiego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ze Starostami powiatów oraz Dyrektorami szpitali z terenu województwa świętokrzyskiego.

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna informują, że w poniedziałek 2 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się spotkanie informacyjne z udziałem lekarza oraz przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, adresowane do dyrektorów i kierowników jednostek z terenu powiatu i miasta. W czasie spotkania przedstawione zostaną zalecenia odnośnie aktualnej sytuacji związanej z zakażeniami koronawirusem.

Prosimy o postępowanie zgodnie z zaleceniami, które są na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Linki poniżej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch 

https://gis.gov.pl/aktualnosci/ 

Ważne numery telefoniczne:

800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kielcach

tel: 41 345 09 44; 41 365 54 00; 41 345 67 81; 41 366 00 39

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej

tel. : 41 25 11 868; 41 25 11 869;