W czwartek, 20 lutego na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego odbyła się XVIII w kadencji w kadencji sesja rady powiatu, podczas której radni przyjęli 4 uchwały.

Wprowadzono zmiany do budżetu na rok 2020 oraz do wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. W uchwałach tych radni m.in. zabezpieczyli środki na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS „Centrum Seniora” w wysokości 33.800 zł. Całkowita wartość zakupu samochodu dla Centrum Seniora szacowana jest na 123.880 zł. Pozostała część ma zostać pokryta ze środków PFRON. Zwiększono także o ponad 197 tys. zł wkład własny powiatu na przeprowadzenie termomodernizacji w DPS przy ul. Spornej w Skarżysku-Kamiennej.

Radni wyrazili również zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres dłuższy niż trzy lata.

Ponadto, w związku z koniecznością dostosowania Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej do zapisów ustawy Prawo oświatowe podjęta została uchwała w sprawie wyłączenia i zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, które są w strukturze Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Pełny zapis sesji http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6709

DSC 0004DSC 0013 copyDSC 0012DSC 0015DSC 0010DSC 0017DSC 0030DSC 0031 copyDSC 0036DSC 0041DSC 0042DSC 0051DSC 0057DSC 0059 copyDSC 0063 copyDSC 0073 copyDSC 0075 copyDSC 0081DSC 0086