W środę, 18 stycznia w sali  konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się po raz kolejny  wspólne posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego i Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W tym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pracownicy Zespołu ds. Polityki Społecznej i Senioralnej.

Spotkanie było podzielone na dwa panele. Pierwszy panel dotyczył problematyki rozliczeń i możliwości skorzystania z ulg podatkowych w przypadku osób niepełnosprawnych.  Pracownicy Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej – Aleksandra Zych i Elwira Kupis zapoznali uczestników spotkania z zasadami prawidłowych rozliczeń. Informacje przekazane podczas  tego panelu  dotyczyły możliwości odliczeń z tytułu zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, użytkowania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną itp. W trakcie padło wiele merytorycznych pytań a wszystkie wątpliwe kwestie dotyczące  rozliczeń zostały wyjaśnione przez specjalistów.

Tematem drugiego panelu było bezpieczeństwo mieszkańców powiatu skarżyskiego. Ten panel poprowadzony został przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej – podkom. Annę Sławińską i sierż. sztab. Izabelę Romanowską. Omówione zostały miejsca zagrożeń na terenie naszego powiatu. Zaprezentowana została mapa zagrożeń bezpieczeństwa, narzędzie za pomocą którego można dokonywać zgłoszenia  samodzielnie nanosząc punkt, który w naszej ocenie stanowi zagrożenie. Mapa ta jest dostępna na stronie www.policja.pl. Poruszony również został problem cyberzagrożeń i innych rodzajów oszustw na które narażone są w szczególności osoby starsze.

Dziękujemy  prowadzącym za poświęcony czas i merytoryczne przygotowanie.

OP3B2941OP3B2943OP3B2946OP3B2949OP3B2950OP3B2955OP3B2957