Zarząd Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020 r. przyznał dofinansowania w ramach Otwartych Konkursów Ofert na realizacje zadań publicznych powiatu skarżyskiego w roku 2020 w zakresie kultury, w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Wyniki rozstrzygniętych konkursów:

pdfKULTURA.pdf411.26 KB

pdfKULTURA FIZYCZNA.pdf430.72 KB

pdfOCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA.pdf279.39 KB