W poniedziałek, 3 lutego w powiecie skarżyskim rozpoczęła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W tym roku przed Powiatową Komisją Lekarską powinno się stawić 445 mieszkańców powiatu, w tym 330 mężczyzn z rocznika podstawowego 2001, 108 mężczyzn z roczników starszych oraz 7 kobiet. Z członkami i obsługą komisji spotkali się starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska. – Komisji życzę dobrej pracy, a młodzieży kategorii A, bo jak wiadomo daje ona możliwość służby nie tylko w wojsku, ale także w innych służbach mundurowych jak np. w policji czy służbie granicznej - mówił starosta Artur Berus podczas inauguracji pracy komisji. W pierwszej kolejności od 3 do 12 lutego przed komisją stawiać się będą mężczyźni z terenu miasta. Komisja potrwa do 21 lutego 2020 r.

Powiatowa Komisji Lekarska na terenie powiatu skarżyskiego funkcjonuje w budynku Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 (tel. 41 395-30-56). Celem komisji lekarskiej, której przewodniczy mjr rezerwy, lek. Grzegorz Prusek jest badanie stanu zdrowia osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej i wydawanie orzeczeń. W tym roku komisja badać będzie osoby z poszczególnych gmin w następujących terminach:

 1. Miasto Skarżysko-Kamienna – od 3 do 12 lutego 2020;
 2. Gmina Skarżysko Kościelne – 13 lutego 2020;
 3. Gmina Bliżyn – 14 i 17 lutego 2020;
 4. Gmina Łączna – od 17 do 18 luty 2020;
 5. Miasto i Gmina Suchedniów – od 19 do 20 lutego 2020.

21 luty 2020 r. jest dniem przeznaczonym wyłącznie dla kobiet urodzonych w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które ochotniczo zgłoszą się do pełnienia służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej winna mieć:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną, w tym okulistyczną, wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.                                                                   

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. Jak informuje Agnieszka Prusinowska kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego w tym roku do Powiatowej Komisji Lekarskiej wezwano:

 • 330 mężczyzn urodzonych w 2001 r.,
 • 108 mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • 7 kobiet urodzonych w latach 1996-2001, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, które w roku akademickim 2019/2020 kończą studia wyższe w uczelniach na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się w trybie ochotniczym.

Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej „A” lub „D”, zostaną z urzędu ─ po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich - podczas kwalifikacji wojskowej w 2020 r. - może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

 • kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny,
 • kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej,
 • kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej, oznacza, że osoba taka nie może zostać powołana do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Wyjątek stanowią osoby które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby w nowo tworzonych Wojskach Obrony Terytorialnej, takie osoby z orzeczoną kategorią „D” mogą zastać przeznaczone na niektóre stanowiska służbowe.
 • kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Wobec osób, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, zastosowany będzie z urzędu lub na wniosek Przewodniczącego PKLek. Lub Komendanta WKU środek przewidziany przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójtowie, Burmistrz i Prezydent Miasta, z mocy ustawy, zarządzą przymusowe doprowadzenie przez Policję lub nałożą grzywnę w celu przymuszenia.

Zaniechanie złożenia wniosku o egzekucję administracyjną może nastąpić tylko wobec tych osób, które według dokonanych ustaleń w postępowaniu wyjaśniającym, nie przebywają w miejscu zameldowania (gdyż np. od lat przebywają za granicą) i z tego powodu nie doręczono im wezwania imiennego.

DSC 0001DSC 0013DSC 0016DSC 0026DSC 0029DSC 0040DSC 0036.jpg A