W sobotę, 25 stycznia, w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego, podczas, którego zasłużeni działacze stowarzyszenia zostali uhonorowani medalami „Pro Patria”. Medalem „Pro Patria” honoruje się osoby i instytucje „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Gościem wydarzenia był starosta Artur Berus, który pogratulował wyróżnionym oraz podziękował stowarzyszeniu za dotychczasową współpracę. Stowarzyszenie w tym roku rozpoczyna drugie 20-lecie swojej działalności. Przewodniczącym stowarzyszenia ponownie wybrano Jerzego Stopę.

Wyróżnieni medalami „Pro Patria”

 1. Janusz Tadeusz Barański
 2. Krystyna Chojnacka
 3. Janusz Stefan Krawczyk
 4. Marek Waldemar Łabuda
 5. Jerzy Stępień
 6. Adam Ślufarski
 7. Feliks Bogusław Zagrodzki (w imieniu zmarłego medal odebrała małżonka Helena Zagrodzka)

W sobotnim spotkaniu uczestniczyli także m.in.: poseł na Sejm RP Agata Wojtyszek, dyrektor Gabinetu Szefa do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Wojciech Lesiak, płk Artur Frączek, przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Represjonowanych w Stanie Wojennym Jerzy Kęcik oraz członkowie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego istnieje od 1999 roku, tworzą je działacze opozycji demokratycznej z lat 80-tych ubiegłego wieku, którzy byli represjonowani i internowani.

Stowarzyszenie zajmuje się m.in.

 • dokumentowaniem represji,
 • integrowaniem wszystkich osób regionu świętokrzyskiego lub z tym regionem związanych w stanie wojennym,
 • rehabilitacją osób dotkniętych represjami z przyczyn politycznych, uznaniem ich zasług dla Rzeczypospolitej poprzez przywrócenie należnej im godności i honoru oraz zadośćuczynienie moralne i materialne za wyrządzone im krzywdy,
 • udzielaniem pomocy prawnej represjonowanym, a także ich rodzinom w dochodzeniu ich słusznych praw i roszczeń moralnych i materialnych

skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 8skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 4skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 11skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 17skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 20skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 22skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 23skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 26skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 27skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 28skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 30skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 32skarzyski.eu odznaczeni medalami prio patria 39

fot. Zbigniew Bibier