W czwartek, 23 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni zapoznali się z czterema sprawozdaniami oraz podjęli sześć uchwał. Sesja była także okazją do wręczenia uczniom szkół średnich z powiatu skarżyskiego stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Władze powiatu otrzymały także podziękowania m.in. za dobrą współpracę.

Czwartkową sesję rozpoczęto od wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom ze szkół średnich z powiatu skarżyskiego. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendia otrzymało 7 osób. Są to:

  1. Drabik Aleksandra – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
  2. Dwojak Izabela – Zespół Szkół Ekonomicznych    
  3. Kania Mariusz - II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
  4. Kasińska Maria – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
  5. Rokicki Daniel – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
  6. Stiepowikow Igor – Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie
  7. Werstak Marcin - Zespół Szkół Technicznych

- Gratuluję naszej młodzieży osiągniętych wyników oraz życzę wytrwałości w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji – mówił przewodniczący rady Jacek Jeżyk.

Stypendia wręczyli wyróżnionym uczniom starosta Artur Berus oraz członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

W punkcie wolne wnioski i oświadczenia glos zabrali zaproszeni goście oraz radni - Wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik, radny rady gminy Skarżysko Kościelne Michał Rymarczyk, dyrektor Zespołu Szkół Korpusu Kadetów w Suchedniowie Sławomir Florczak, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego Jerzy Stopa, radni powiatu - Renata Bilska, Barbara Kocia i Grzegorz Małkus.

Wójt gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik oraz radni z Majkowa Michał Rymarczyk podziękowali władzom powiatu oraz radzie za ujęcie w tegorocznym budżecie powiatu zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej w miejscowości Majków-Michałów.

Jerzy Stopa, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Świętokrzyskiego, radny rady miasta podziękował za współpracę samorządu powiatowego ze stowarzyszeniem i organizacjami pozarządowymi.

Rada powiatu Renata Bilska natomiast podziękowała w imieniu poszkodowanej, w pożarze domu, rodziny z dzielnicy Skarżysko Książęce, za pomoc i wsparcie finansowe. Wsparcie przekazane przez radnych powiatu pomogło w zakupie niezbędnych sprzętów do codziennego użytku.    

W dalszej części obrad radni wysłuchali 4 sprawozdań:

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat skarżyski za rok 2019.

Sprawozdanie Starosty Skarżyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy w zakresie działalności Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Domu Pomocy Społecznej ul. Sporna 6 w Skarżysku-Kamiennej.

Następnie radni zajęli się rozpatrzeniem i podjęciem uchwał. Jedna z uchwał dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, na wniosek radnych nie była procedowana. Radny Grzegorz Małkus składając wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad zwrócił się do radnych z prośbą o ponowne przeanalizowanie projektu uchwały z uwagi na znaczący wymiar społeczny. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. Ostatecznie podjęto 6 uchwał z siedmiu planowanych. Między innymi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, którymi zagwarantowano środki finansowe na budowę drogi powiatowej Majków-Michalów (100 tys. zł) oraz na budowę windy zewnętrznej w budynku przy ul. Pl. Floriański w ramach likwidacji barier architektonicznych (30 tys. zł). Radni uchwalili także nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

pełny zapis sesji http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6616

DSC 0014 copyDSC 0031 copyDSC 0036DSC 0019DSC 0038 copyDSC 0028DSC 0058 copy copyDSC 0002 copyDSC 0070 copyDSC 0071DSC 0074 copy copyDSC 0091 copyDSC 0047 copyDSC 0097DSC 0105DSC 0107 copyDSC 0109 copyDSC 0010 copyDSC 0043 copyDSC 0051DSC 0119DSC 0123DSC 0131 copyDSC 0135DSC 0138DSC 0141DSC 0146DSC 0148 copyDSC 0151DSC 0153 copyDSC 0159DSC 0160DSC 0168DSC 0171 copyDSC 0176DSC 0178 copyDSC 0181 copyDSC 0186 copyDSC 0188DSC 0192DSC 0196DSC 0200DSC 0189 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem