W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele trzech powiatów: skarżyskiego, starachowickiego i koneckiego, podpisali umowę z firmą scope-IT Andrzej Kuźba, która świadczyć będzie usługi inżyniera projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego”.

Powiat Skarżyski, który jest liderem projektu, reprezentował Starosta Artur Berus wraz ze Skarbnikiem Bogusławą Wilczyńską oraz pracownikami wydziałów merytorycznych Starostwa zaangażowanych w realizację zadania. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli pracownicy wydziałów merytorycznych (Geodezji, Zespołu Informatycznego oraz Zamówień Publicznych) ze Starostw Powiatowych w Starachowicach i Końskich – powiatów będących partnerami projektu.

- Projekt e-Geodezja realizowany jest przez trzy samorządy powiatowe. To ważna inwestycja, ponieważ stawiamy kolejny krok w rozwoju e-usług ważnego obszaru pracy urzędów powiatowych jakim jest geodezja. Dla powiatu skarżyskiego działania podejmowane w ramach tego zadania, to także wyzwanie związane z funkcją lidera projektu – wyzwanie, któremu jestem przekonany, że podołamy – mówił do zgromadzonych Starosta.

Projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 „Rozwoju e-społeczeństwa” Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 6.833.273 zł., z czego 85% środków pochodzi z RPO, a pozostałe 15 % to wkład finansowy zapewniony przez powiaty skarżyski, starachowicki i konecki. Projekt przewiduje działania mające na celu uruchomienie e-usług pozwalających na udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego osobom fizycznym i prawnym. W ramach projektu zaplanowano m.in. rozbudowę Geoportalu o dodatkowe e-usługi oraz znaczące podniesienie dojrzałości istniejących e-usług.

Jak wyjaśnia naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Dariusz Chojnacki - Geoportal po stworzeniu e-usług nie będzie służył tylko i wyłącznie przeglądaniu aktualnych danych (co jest możliwe obecnie - częściowo na użytek własny), ale umożliwi również ich udostępnianie bez konieczności wizyty w urzędzie (od złożenia wniosku po dokonanie płatności i otrzymanie materiału wraz z licencją). Przykładem tutaj może być obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych. Geodeta zgłasza pracę elektronicznie, uzgadnia materiały potrzebne do wykonania pracy elektronicznie, dokonuje płatności elektronicznie, otrzymuje materiały elektronicznie wraz z licencją. Podobnie ma być z zakupem materiałów zasobu, np. map sytuacyjno-wysokościowych.

OP3B2896OP3B2896OP3B2896OP3B2896

skarzyski-powiat-z-widokiem