Do 30 marca 2020 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Powiatowe Dęby” - prestiżowej nagrody ustanowionej w powiecie skarżyskim w celu wyróżnienia osób za wybitne osiągnięcia w dziedzinach: kultury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. Dotychczas otrzymało ją 80 osób.


Nagroda została ustanowiona w 2001r. uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego. Przyznawana była do 2010 roku corocznie podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, obecnie nagrody są przyznawane co dwa lata. Powiatowe Dęby otrzymują osoby, które swoją pracą i działalnością wpływają na rozwój powiatu skarżyskiego oraz jego pozytywny wizerunek, a jednocześnie cieszą się szacunkiem i uznaniem społeczności lokalnej. Nagrodę przyznaje Kapituła Konkursowa, której przewodniczy Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego, a którą tworzą laureaci poprzednich edycji tego konkursu.
Nagroda „Powiatowe Dęby” może być przyznana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom - tylko jeden raz.
Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Starosta Skarżyski, Prezydent, Burmistrz, Wójt gminy powiatu skarżyskiego, co najmniej trzech radnych rad gmin powiatu skarżyskiego, upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
 Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) imię , nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego nominację oraz nominowanego
2) określenie dziedziny nominacji  
3) uzasadnienie kandydatury, a w szczególności dane o przebiegu działalności albo pracy lub opis osiągnięć uzasadniających otrzymanie nagrody,
4)  informacje o uzyskaniu innych nagród,
5) rekomendacje.
Wnioski należy składać w Referacie ds.  Promocji w Wydziale Edukacji, Promocji,, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w kopercie z dopiskiem „NAGRODA POWIATOWE DĘBY” do dnia 30 marca 2020 roku.
 
Dokumenty do pobrania:
Uchwała Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=853&bip_id=1981

Regulamin przyznawania Nagrody Powiatowe Dęby regulamin-przyznawania-nagrody-powiatowe-deby.doc39 KB   

Wniosek o przyznanie Nagrody Powiatowe Dęby  wniosek_o_przyznanie_nagrody_Powiatowe_Dęby.doc57 KB


                                                             LAUREACI   NAGRODY "POWIATOWE DĘBY"
ROK 2002
 1.ks. prałat Tadeusz Borowski - działalność społeczna
2. Mieczysław Kwiecień - przedsiębiorczość
3. Jerzy Miazga - przedsiębiorczość
4. Roman Górzyński - przedsiębiorczość
5. Zenon Łakomiec - przedsiębiorczość
6. Barbara Piątek i Janusz Sieczka - przedsiębiorczość
7. Michał Okła - działalność społeczna
8. Władysława Kuźnia - działalność społeczna
9. Ryszard Pawlak - kultura
10. Elżbieta Rokita - kultura
11. Krzysztof Zemeła - kultura
12. Andrzej Kozłowski- sztuka
13. Krzysztof Woliński - kultura
14. Grzegorz Bień - działalność społeczna
15. Stanisław Grzesiak - przedsiębiorczość, kultura
16. Andrzej Bętkowski - działalność społeczna
17. January Lewandowski - działalność społeczna
ROK 2003
18.Marek Ungier - działalność społeczna
19. ks. Jerzy Karbownik - działalność społeczna
20. Lech Wojteczek - przedsiębiorczość
21. Marianna Surma - działalność społeczna
22. Grażyna Nowak - działalność społeczna
23. Muzeum im. Orła Białego – w dziedzinie kultura
24. Krzysztof Szczygieł - w dziedzinie kultura
ROK 2004
25. Ks. Infułat Józef Wójcik - działalność społeczna
26. Barbara Rozwadowska - działalność społeczna
27. Janusz Kierkowski - w dziedzinie kultura
28. Maria Kiersnowska - działalność społeczna
29. Barbara Pająk - działalność społeczna
30. Waldemar i Arkadiusz Pawliszak - przedsiębiorczość
ROK 2005
31.Stanisław Barański - w dziedzinie działalność społeczna
      (nagroda przyznana pośmiertnie)
32. Ewa Nowak - w dziedzinie działalność społeczna  
33. Andrzej Staśkowiak - w dziedzinie działalność społeczna
34. Joanna Robakowska - w dziedzinie działalność społeczna
35. Łukasz Długosz - w dziedzinie kultura
ROK 2006  
36.Ireneusz Boczek - w dziedzinie kultura
37. Teodor Ireneusz Gołąbek - w dziedzinie kultura
38. Tadeusz Turski - w dziedzinie działalność społeczna
39. Paweł Ząbczyk - w dziedzinie sztuka  
ROK 2007
40. Krystyna Skowron - działalność społeczna i kulturalna.
41. Tomasz Piętak - w dziedzinie kultura
42. Krzysztof Długosz - w dziedzinie kultura  
43. Zbigniew Pietras - w dziedzinie sport
44. Maria Wroniewska -  w dziedzinie działalność społeczna
ROK 2008
45.Janusz Borowiec (pośmiertnie) - w dziedzinie działalność społeczna      
46. Apolonia Winiarska -  w dziedzinie działalność społeczna,
47. Marian Milewczyk -  w dziedzinie działalność społeczna
48. Ks. kan. Marian Mężyk -  - w dziedzinie działalność społeczna-
49. Chór Sursum Corda  - w dziedzinie kultura
50. Ryszard Niemiec -  w dziedzinie sport
51. Jerzy Żmijewski - w dziedzinie działalność społeczna
52. DROGMAS Zakład Robót Drogowych - w dziedzinie przedsiębiorczość
ROK 2009
53.    Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR - przedsiębiorczość.
54.     Grażyna Wódz - działalność społeczna
55.    Jarosław Tarasiński - działalność społeczna
56.    Halina Karpińska - działalność społeczna
57.    Leon Gójski -działalność społeczna
58.    Edward Kępa -działalność społeczna
ROK 2010
59.    MEDIKUS - X Lekarska Spółka Partnerska - przedsiębiorczość.
60.    Marianna Józefczak - Sosińska - działalność społeczna
61.    Jerzy Krauze - kultura
62.    Zakład Produkcyjno-Handlowo - usługowy DANA - przedsiębiorczość
63.    Henryk Czech - działalność społeczna
64.    Bogusław Winkler - działalność społeczna
ROK 2012
65.    Bożena Piasta – sztuka
66.    Monika Walczak – kultura
67.    Bolesław Orlicz – działalność społeczna
68.    TOM – MARG ZPCh Sp. z o.o. Andrzej Tomaszek – przedsiębiorczość
ROK 2014
69.    Dorota Misiura – kultura fizyczna
70.    Maria Wrzeszczewicz – działalność społeczna
71.    Michał Pala FHU Palacar - przedsiębiorczość
72.    Agata Niziołek - kultura
ROK 2016
73.    Marcin Medyński - kultura
74.    Elżbieta Jach - sztuka
75.    Marian Starachowski – działalność społeczna
ROK 2018
76.  Edwarda Anna Tchórzewska – kultura
77. Bożena Bętkowska– działalność społeczna
78. Stefan Pawlukiewicz–(pośmiertnie) kultura fizyczna
79. Lucyna Kozłowska– sztuka
80.Jolanta Żaczek - przedsiębiorczość

deby copy