W poniedziałek, 13 stycznia pod przewodnictwem starosty Artura Berusa obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie zespołu, z udziałem wicestarosty Anny Leżańskiej, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzaty Miller, kierownik Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego Agnieszki Prusinowskiej, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży, Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawicieli służb leśnych ze Skarżyska i Suchedniowa oraz przedstawicieli gmin powiatu, poświęcone było zagrożeniu chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) w kontekście decyzji wykonawczej Komisji UE z dnia 9 stycznia 2020 w sprawie kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF w niektórych państwach członkowskich. W decyzji tej Komisja UE zaliczyła m.in. gminę Skarżysko Kościelne w powiecie skarżyskim do żółtej strefy ochronnej.

W związku z tym, że gmina Skarżysko Kościelne znalazła się w żółtej strefie ochronnej, a także w związku z pojawiającymi się doniesieniami o realnym zagrożeniu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) spotkanie miało na celu zapoznanie się z możliwościami prowadzenia ewentualnych działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem w momencie jego wystąpienia oraz uregulowanie zasad współdziałania pomiędzy samorządami a służbami weterynaryjnymi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skarżysku-Kamiennej Krzysztof Bąk omawiając aktualną sytuację epizootyczną w Polsce, województwie świętokrzyskim i powiecie skarżyskim przypomniał w jaki sposób hodowcy trzody chlewnej powinni przestrzegać podstawowych zasad bioasekuracji. Zasygnalizował także, że wiele gospodarstw z naszego regionu bagatelizuje stosowanie tych zasad, a jest to m.in. podstawa do wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia ogniska ASF. Zaznaczył jednocześnie, że ewentualne podejrzenia wystąpienia choroby hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich służb i instytucji, gdyż umożliwi to szybką reakcję służb weterynaryjnych. Należy pamiętać, aby informować też o każdym przypadku znalezienia martwego dzika.

Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali ulotki z informacją "Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?", z prośbą o jej rozpowszechnianie na terenie naszego powiatu. 

ASF znalezienie padlego dzika copy

DSC 0005DSC 0007 copyDSC 0009DSC 0011DSC 0013DSC 0029DSC 0043DSC 0044 copyDSC 0046

skarzyski-powiat-z-widokiem