We wtorek, 7 stycznia w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyło się otwarte spotkanie w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego - przewodniczący rady Jacek Jeżyk, członek zarządu Adam Ciok, sekretarz Małgorzata Nosowicz i naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Miller, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta i powiatu. Konsultacje społeczne projektu będą decydować o ostatecznym kształcie uchwały rady powiatu.  

Konsultacje podczas otwartego spotkania poprowadził członek zarządu powiatu Adam Ciok inicjator uregulowania prawa miejscowego w zakresie wprowadzenia zasad pływania sprzętem motorowodnym na zalewie Rejów.

Wśród licznie przybyłych na spotkanie konsultacyjne mieszkańców znaleźli się głównie przedstawiciele środowisk wędkarskich, amatorów skuterów wodnych i motorówek oraz okoliczni mieszkańcy zalewu Rejów.

W trakcie spotkania sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz zapoznała uczestników z zasadami konsultacji społecznych. Sekretarz zaznaczyła, że konsultacje społeczne przeprowadzane są w dwóch formach badania ankietowego oraz poprzez otwarte spotkanie z mieszkańcami. Po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzony protokół z ich przebiegu wraz z wnioskami końcowymi.

- Mamy duże zainteresowanie tematem. Na obecną chwilę od mieszkańców wpłynęło do nas 300 ankiet. Ankiety te będą analizowane pod kątem czy mieszkańcy są za zakazem, czy za ograniczeniem używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów oraz w jakim okresie czasu miałby obowiązywać zakaz bądź ograniczenie – wyjaśniła sekretarz powiatu M. Nosowicz.    

Zgodnie z wymogami prawnymi samorząd powiatu przeprowadził badania poziomu hałasu nad zbiornikiem w okresie letnim. Jak poinformowała uczestników spotkania konsultacyjnego naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Małgorzata Miller badania te wykazały znaczne przekroczenie norm, spowodowane przez silniki skuterów i motorówek.

Natomiast z relacji przedstawionej przez przedstawicieli Policji wynika, iż mieszkańcy osiedla Rejów oraz wędkarze skarżą się na zakłócenia i hałas podczas wykorzystywania zalewu przez osoby pływające na skuterach wodnych i motorówkach. Obawiają się także o bezpieczeństwo osób korzystających z zalewu rekreacyjnie.

Interwencje odnotowane przez Policję są zbieżne z pismami, które wpłynęły do Rady Powiatu Skarżyskiego. Przewodniczący rady Jacek Jeżyk odczytał uczestnikom spotkania pisma trzech kół wędkarskich z terenu miasta oraz mieszkańców dzielnicy Rejów, w których jasno opowiadają się za całorocznym zakazem korzystania z urządzeń wodnych napędzanych silnikami spalinowymi.    

Po burzliwej i rzeczowej dyskusji podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami zakazu ustalono, iż zostanie zorganizowane jeszcze jedno spotkanie, na którym delegaci zainteresowanych środowisk ostatecznie wypracują wspólne stanowisko w sprawie.  

Konsultacje trwają do 8 stycznia.

DSC 0020DSC 0025DSC 0044DSC 0045DSC 0055DSC 0060DSC 0074DSC 0083DSC 0091DSC 0096DSC 0075DSC 0087DSC 0102DSC 0106DSC 0107DSC 0109DSC 0112DSC 0113DSC 0049