Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej uruchamia dwa punkty, w których przez cały 2020 rok udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, poszerzona o porady w zakresie mediacji. Ponadto działać będzie punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jak dotychczas, z takiej pomocy będzie mogła skorzystać każda osoba, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W punkcie mieszczącym się w budynku przy placu Floriańskim 1 w Skarżysku-Kamiennej darmowych porad prawnych udzielać będą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Umowy na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na 2020 r. wręczył starosta skarżyski Artur Berus.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy placu Floriańskim1 działać będzie od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 • poniedziałek od 08.00 do 12.00
 • wtorek od 13.00 do 17.00
 • środa od 09.00 do 13.00
 • czwartek od 13.00 do 17.00
 • piątek od 08.00 do 12.00

Podczas piątkowego dyżuru będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji. Mediator przyjmujący w punkcie przy placu Floriańskim pomoże w sprawach związanych m.in. z rozwodem, podziałem majątku czy sporem sąsiedzkim. Poradzi w kwestiach niedopełnienia czy złamania warunków umowy gospodarczej lub np. odzyskania należności. Do skorzystania z nieodpłatnej mediacji zachęcamy osoby i rodziny dotknięte m.in. sytuacjami konfliktowymi, sporem małżeńskim czy nieporozumieniami na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci.
W mediacjach chodzi o polubowne załatwienie sporu – informuje starosta Artur Berus. Darmowa mediacja nie będzie obejmować spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub gdy zachodzi podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie zostało powierzone wyłonionej w drodze konkursu organizacji pozarządowej Sursum Corda z Nowego Sącza, mieści się w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 w Skarżysku-Kamiennej. Punkt czynny jest:

 • poniedziałek od 08.00 do 12.00
 • wtorek od 10.00 do 14.00
 • środa od 08.00 do 12.00
 • czwartek od 10.00 do 14.00
 • piątek od 08.00 do 12.00

Adwokaci i radcowie prawni w obydwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej wspierać będą w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i spadkowych. Pomagać będą także osobom w kryzysie ekonomicznym lub życiowym, a także w razie nagłych zdarzeń losowych. W ramach oferty punktów jest też pomoc w sporządzaniu pism urzędowych wszczynających postępowanie sądowe czy zwalniających z kosztów sądowych.

Obok punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działa też punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony również przez organizację pozarządową Sursum Corda. Mieści się on w budynku I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1-go Maja 82 i czynny jest: 

 • poniedziałek od 10.00 do 14.00
 • wtorek od 08.00 do 12.00
 • środa od 10.00 do 14.00
 • czwartek od 08.00 do 12.00
 • piątek od 10.00 do 14.00

Bezpłatne poradnictwo obywatelskie polega na udzielaniu wskazówek w szczególności osobom zadłużonym oraz z zakresu spraw mieszkaniowych oraz informacji, która instytucja rozwiąże problem kompleksowo.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 41 39-53-042 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego finansowane są z dotacji celowej przyznanej powiatowi skarżyskiemu z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów w wysokości 198 000 zł.

teskt: M.Nosowicz

OP3B28s87

skarzyski-powiat-z-widokiem