W czwartek, 19 grudnia podczas XVI w kadencji sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035. Obie uchwały, jak i możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej powiatu skarżyskiego na 2020 rok otrzymały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Starosta Artur Berus dziękując radnym za uchwalenie budżetu powiatu na 2020 r. zaznaczył, że jest to budżet ambitny.  

W 2020 roku planowane dochody powiatu skarżyskiego wyniosą 110 mln 251 tys. zł, z czego dochody bieżące stanowią 104 mln 310 tys. zł, a dochody majątkowe 5 mln 940 tys. zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 111 mln 181 tys. zł, w tym wydatki bieżące to kwota 100 mln 500 tys. zł, a majątkowe 10 mln 681 tys. zł.

Deficyt w wysokości 929 tys. 536 zł zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków unijnych (Erasmus i POWER) oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na inwestycje w 2020 roku zaplanowano wydatki na poziomie ponad 10 mln 681 tys. złotych. Planowane inwestycje to przede wszystkim te związane z przebudową i budową dróg powiatowych, na które przeznacza się łącznie – ponad 2 mln 842 tys. zł i są to:

  • Budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej,
  • Przebudowa ul. Łyżwy w Skarżysku-Kamiennej (dokumentacja projektowa),
  • Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.

Ponadto w 2020 r. powiat będzie kontynuował budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym, której koszt wyniesie – blisko 4 mln 300 tys. zł.

Realizowany będzie także Projekt E-geodezja za kwotę prawie 1 mln 312 tys. zł oraz planowana jest dalsza termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Na ten cel zaplanowano kwotę ponad 2 mln 204 tys. zł.

Po merytorycznej dyskusji radnych nad założeniami przyszłorocznego budżetu, przyjęty został, zgłoszony przez Klub Radnych Prawa I Sprawiedliwości, wniosek o dokonanie zmian poprzez przesunięcie środków w łącznej wysokości 115 tys. zł z promocji oraz rezerwy ogólnej i celowej na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Samsonów – Odrowąż oraz na wykonanie małego ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Sokolej w Skarżysku-Kamiennej.

Należy podkreślić, że w tym roku, pierwszy raz, od 10 lat, radni powiatu skarżyskiego byli zgodni przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Wszyscy radni obecni na czwartkowej sesji jednogłośnie poparli projekt budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 r., a tym samym zaplanowane na nadchodzący rok inwestycje powiatowe.

Pełny zapis XVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=6509

DSC 0376DSC 0436DSC 0385 copyDSC 0390DSC 0446DSC 0457 copyDSC 0471DSC 0482DSC 0517DSC 0562DSC 0476DSC 0492DSC 0420DSC 0468DSC 0477DSC 0494DSC 0508 copyDSC 0522DSC 0523DSC 0527DSC 0533 copyDSC 0539DSC 0541DSC 0546DSC 0550DSC 0403DSC 0406 copyDSC 0413

 

skarzyski-powiat-z-widokiem