Powiat skarżyski zakończył kolejne inwestycje drogowe. We wtorek, 10 grudnia dokonano odbioru dwóch wyremontowanych dróg powiatowych w gminie Łączna, które uległy zniszczeniu po majowych, nawalnych deszczach. Prace remontowe wykonane zostały za kwotę ponad 1 mln 700 tys. złotych na odcinkach Gózd – Psary oraz Klonów – Nademłynie. Łącznie naprawiono ponad 3 kilometry dróg.

Dla nas jest to niewątpliwy sukces – mówi starosta Artur Berus - Pozyskaliśmy na te inwestycje środki zewnętrzne w wysokości prawie 80% ich wartości, co pozwoliło nam niewielkim kosztem własnym zrealizować te remonty – podkreślił starosta podczas odbioru dziękując za wsparcie byłej wojewodzie Agacie Wojtyczek za przychylność przy ubieganiu się o dotację, wójtowi gminy Łączna Romualdowi Kowalińskiemu oraz radzie gminy za solidarne współfinansowanie zadań z powiatem skarżyskim.

Odbudowa obu odcinków dróg na długości 3,3 km została sfinansowana w 80% z dotacji pozyskanej przez powiat skarżyski w ramach podziału środków rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz w 20% z budżetów powiatu skarżyskiego i gminy Łączna. Całkowita wartość remontów dróg wyniosła ponad 1 mln 700 tys. złotych.

W ramach prac na obu odcinkach wyremontowano nawierzchnię z podbudową, warstwą ścieralną i wiążącą, istniejące zjazdy, które uległy zniszczeniu oraz wykonano pobocza z tłucznia – informuje dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż.

Wykonawcą remontów było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” z Kielc.

W odbiorze dróg uczestniczyli m.in.: starosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski, radny powiatowy Jerzy Żmijewski, wójt gminy Łączna Romuald Kowaliński, sołtys Klonowa Marzena Ksel, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż wraz z pracownikami, przedstawiciele Wykonawcy oraz nadzoru.

DSC 0375DSC 0381DSC 0394DSC 0407DSC 0414DSC 0419DSC 0457DSC 0447DSC 0451DSC 0478DSC 0479DSC 0496DSC 0508DSC 0553DSC 0582DSC 0595DSC 0597