Powiat skarżyski, jako jeden z dwóch powiatów w województwie świętokrzyskim przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 adresowanego do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W poniedziałek, 9 grudnia wicestarosta Anna Leżańska i skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska podpisały z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem umowę na sfinansowanie zadania. Program jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej Paweł Perkowski.

Zgodnie z programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usługi asystenta będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych. Usługa asystenta osobistego będzie realizowana przez 7 dni w tygodniu. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

- W powiecie skarżyskim, w ramach pierwszej edycji programu, w wymaganym terminie, wniosek złożyła jedna osoba zainteresowana taką formą wsparcia. Na realizację zadania otrzymaliśmy więc od Wojewody kwotę w wysokości 15 850,00 zł, która całościowo pokrywa koszty rocznej realizacji usług asystenta osoby niepełnosprawnej – informuje wicestarosta Anna Leżańska.

Pierwsza edycja programu jest realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

IMG 20191209 095235IMG 20191209 095321 1IMG 20191209 095330

skarzyski-powiat-z-widokiem