Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie jako jeden z pierwszych szpitali w województwie świętokrzyskim przeprowadził modernizację Centrum Przetwarzania Danych oraz budowę sieci LAN na terenie jednostki. Tak wynika z informacji przedstawionych podczas konferencji dotyczącej realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”), która odbyła się 6 listopada, w sali konferencyjnej  Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. W konferencji udział wzięli starosta Artur Berus, sekretarz powiatu Małgorzata Nosowicz i dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Leszek Lepiarz.

Celem projektu InPlaMed WŚ jest przede wszystkim poprawa organizacji pracy i usprawnienie obsługi pacjentów w placówkach medycznych. Projekt zakłada przejście z dokumentów papierowych na dokumentację elektroniczną, co umożliwi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami realizację e-usług takich jak m.in. e-skierowania, e-recepty czy e-zlecenia.

Przeprowadzenie modernizacji Centrum Przetwarzania Danych oraz budowa sieci LAN na terenie szpitala jest jednym z zadań, które nasz szpital wdraża w ramach realizacji projektu „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” („InPlaMed WŚ”). Nowa sieć wraz z całą infrastrukturą już powstała w szpitalu, wydzielono w tym celu serwerownię wraz z montażem całej infrastruktury. Na ten cel wydano ponad 552 tys. złotych. Efekty prac mieli okazję obejrzeć, podczas wizyty w szpitalu, starosta Artur Berus i członek zarządu Adam Ciok. Jak zapewnia dyrektor szpitala Leszek Lepiarz, w skarżyskiej placówce e-usługi ruszą już od stycznia 2020 r.

Projekt InPlaMed WŚ realizowany jest przez samorząd województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z 20 jednostkami służby zdrowia. Uczestniczy w nim 8 wojewódzkich podmiotów leczniczych i 12 szpitali powiatowych w tym Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej. Wartość całego projektu dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej wynosi 2.574101,24 zł. Dofinansowanie z RPO WŚ w wysokości 2.167986,37 zł stanowi 85 % wartości, pozostałe 15%, czyli 386.115,24 zł stanowi wkład własny szpitala w realizację projektu. Wdrażanie całego projektu potrwa do czerwca 2021 r.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DSC 0074DSC 0060DSC 0034 copy copyDSC 0040DSC 0043DSC 0012DSC 0068DSC 0024DSC 0030 copy copyDSC 0033DSC 0056 copyDSC 0013 copyDSC 0075DSC 0076DSC 0077 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem