Starosta Artur Berus i członek zarządu powiatu Tadeusz Bałchanowski dokonali, w poniedziałek (4 listopada), przeglądu realizacji trzech inwestycji drogowych na terenie gminy Łączna. Wizytacja inwestycji drogowych była okazją do zapoznania się ze stanem bieżącym oraz postępem wykonywanych prac. Jak zaznacza starosta Artur Berus są to inwestycje realizowane w ramach pozyskanych przez powiat skarżyski środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz w ramach porozumienia między czterema samorządami. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizowanych inwestycji planowane jest do końca listopada br.

Na dwóch odcinkach Gózd – Psary oraz Klonów – Nademłynie trwają prace związane z ich odbudową. Za blisko 1 mln 700 tys. złotych na obu odcinkach o łącznej długości 3 kilometrów będą przebudowane całe nawierzchnie wraz z warstwą ścieralną, wiążącą oraz podbudową. Wykonane zostaną także istniejące zjazdy, które uległy zniszczeniu podczas majowych nawalanych deszczy. Powiat skarżyski na ten cel pozyskał 80% wartości zadania w ramach podziału środków rządowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, co oznacza, że samorządy powiatu skarżyskiego i gminy Łączna ze swoich budżetów dołożą do inwestycji tylko 20%. 

Na drodze powiatowej nr 0588T w miejscowości Podzagnańszcze w gminie Łączna wykonuje się przebudowę na długości 686,38 m. W ramach realizacji prac remontowych powstanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, chodnik o szerokości 2 m, zjazdy szerokości 4 m. Ponadto wykonane będzie pobocze gruntowe, dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, odwodnienie wraz z wykonaniem przepustów rurowych, przykanalików i umocnieniem płytami ażurowymi skarp oraz dna rowu. Zamontowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci poręczy ochronnych oraz wykonane zostaną oznakowania pionowe i poziome drogi. Koszt tej inwestycji wynosi 895.400,00 zł. Powiat skarżyski na przebudowę drogi w Podzagnańszczu pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych kwotę 447.700,00 zł. Wykonawcą drogi jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Starachowic.

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy czterema samorządami – Powiatem Skarżyskim, Gminą Łączna, Gminą Belno i Powiatem Kieleckim rozpoczął się remont drogi powiatowej 0307 T na odcinku Zalezianka - Belno. Prace obejmują wykonanie - nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną, warstwy wiążąca z betonu asfaltowego, podbudowy MCE z odziarnieniem, ścinki zawyżonych poboczy oraz umocnienie poboczy materiałem kamiennym. Inwestycję za ponad 172 tys. złotych wykonuje Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. z Nowin.

DSC 0010DSC 0013DSC 0036DSC 0048DSC 0050DSC 0053DSC 0056DSC 0071DSC 0077DSC 0078DSC 0086DSC 0088DSC 0089DSC 0110DSC 0130DSC 0131DSC 0139DSC 0141DSC 0143DSC 0151DSC 0153DSC 0152DSC 0155DSC 0159DSC 0176DSC 0181DSC 0183DSC 0189DSC 0195DSC 0203DSC 0205DSC 0209DSC 0215DSC 0217DSC 0222DSC 0227DSC 0229DSC 0234DSC 0239DSC 0255DSC 0256DSC 0257DSC 0261DSC 0287DSC 0289DSC 0317DSC 0320DSC 0321DSC 0326

skarzyski-powiat-z-widokiem